Karlovo-News.com

Информационният сайт за Карлово и региона

Пон05292023

Last update

Back Вие сте тук:Начало ФАКТИ Събития Български проект спечели награда "НАТУРА 2000"
Четвъртък, 22 Май 2014 20:47

Български проект спечели награда "НАТУРА 2000" Избрана

Оценете
(1 глас)
Проектът за спасяване на царския орел в Сакар планина получи европейска награда за опазване по "Натура 2000".
 
Благодарение на работата на екипа на проекта и на сътрудничеството между него и частни компании местната популация на този застрашен в световен мащаб вид е възстановена, след като е била на ръба на изчезването. Чрез съвместната работа с енергийни компании за изолиране на опасни електропроводи и заравяне на висящи кабели успешно е премахнат рискът от токов удар - сериозен проблем за грабливите птици.
 
Преди 15 години в България е имало само 6 двойки царски орли, сега са общо 26. 
 
Проектът се осъществява в 10 Специално защитени зони, част от мрежата Натура 2000 в България – Сакар, Западна Странджа, Сините камъни - Гребенец, Каменски баир, Централен Балкан, Средна гора, Врачански Балкан, Мостът на Арда, Бесапарски ридове и Понор.
 
Царският орел е застрашен от изчезване вид в световен мащаб. Проектът за опазването му стартира през 2009 година, и се финансира по програма LIFE+ на Европейския съюз. Водещата природозащитна организация в този проект е Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), в партньорство с с Кралското дружество за защита на птиците, Унгарското орнитологическо дружество, Национален парк "Централен Балкан" и Фонд за дивата флора и фауна.
 
По данни на БДЗП популацията на царските орли е нарастнала с 20%, друго постижение от проекта е увеличения гнездови успех - 30%. Дружеството е поставило изкуствени гнезда, обезопасени са над 500 електрически стълба, възстановени са местообитанията на видя. Екипът на БДЗП работи активно и  с институциите. В партньорство с Министерството на земеделието и храните в Програмата за развитие на селските райони е въведена мярка, която насърчава фермерите да превръщат обработваеми земи в пасища. Пасищата има ключово значени за оцеляването на лалугера, който е основна храна на царския орел.
 
На 25 млади царски орли за поставени предаватели, които да помагат за откриванер на причините за смъртността и изчезването на вида. Сред най-честите причини за високата смъртност при царските орли са селскостопанските отрови, лова и намаляващите пасища. В средата на миналия век у нас са изтребвани грабливи птици, защото са се смятали за вредни. Заради отрявяне на хищни бозайници (вълци, лисици) със стрихнин, много орли и лешояди намират смъртта си. От БДЗП посочват токовите удари от електрически стълбове като  една от главните причини за смъртта на птиците. За обезопасяване на електропреносната мрежа дружеството работи съвместно с електроразпределителната компания EVN, която доставя електричество в Южна България.
 
Европейската комисия е взела решение да направи конкурса ежегоден поради големия интерес. В него могат да участват всички, които  работят в екомрежата "НАТУРА 2000" - неправителствени организации, доброволци, фермери, земеделци и собственици на земя, фирми, институции и граждани.
 
"НАТУРА 2000" обхваща над 27 000 защитени зони, или 18 % от сухоземната територия на ЕС и 4% от морските райони. Екомрежата има за цел опазване на природното наследство на Европа и подобряване на неговото състояние. По данни на "Българска фондация Биоразнообразие" България е на трето място в Европа по покритие на европейската екомрежа Натура 2000 с 34,4% от територията на страната. Пред нас са Словения с 35,52% и Хърватия с 34,8%, а след България се нареждат Кипър с 28,37%, Гърция  с 27,29% и Испания с 27,27%.
 
На днешния ден отбеляваме и Международния ден на биологичното разнообразие. Датата 22 май е обявена за празник на биоразнообразието от Организацията на обединените нации, с цел да се повиши обществената осведоменост, ангажираност и подкрепа по въпросите на биологичното разнообразие. На този ден през 1992 г. Общото събрание на ООН приема текста на Конвенцията за биологичното разнообразие. Темата на Международния ден на биологичното разнообразие за 2014 г. е "Островно биоразнообразие".
Прочетена 2254 пъти