Karlovo-News.com

Информационният сайт за Карлово и региона

Пет12092022

Last update

Back Вие сте тук:Начало ИЗБОРИ 2014 И.Цветков:Извън Карлово хората не са второ качество, а са достойни граждани на общината и нашата държава!
Сряда, 21 Октомври 2015 16:01

И.Цветков:Извън Карлово хората не са второ качество, а са достойни граждани на общината и нашата държава! Избрана

Оценете
(3 гласа)

Иван Маринов Цветков е  кандидат за общински съветник на Община Карлово от БСП за местни избори 2015 год. Завършил е Стопанска академия „Д. А. Ценов” гр. Свищов със специалност „Търговски бизнес и посредничество”,  магистър е  по икономика.  Като общински съветник  ще работи за по-добри условия и начин на живот на всички жители на Община Карлово.

  ОБРЪЩЕНИЕ

С действията си и решенията, които ще гласувам в бъдещия общински съвет на гр. Карлово ще се ръководя от основната цел за развитие на местната икономика и бизнеса в региона. Ще се стремя, първо- да бъдат привлечени инвестиции от частни лица,и второ - да се подобри усвояването на средства по европейски програми от Община Карлово. Ще съдействам за подпомагане на местния бизнес при реализиране на бизнес-проекти от регионално значение.

Привличането на инвестиции в Община Карлово ще допренесе за стимулиране на местната икономика, като се разкрият нови работни места и се увеличат доходите на заетите. По-големият размер на инвестиции ще доведе до внасяне от работодателите на повече приходи в Общината от данъци и социални осигуровки, което ще спомогне за по-справедливо разпределяне на общинския бюджет и отделяне на повече средства за социални дейности.

Голяма възможност за стимулиране на местната икономика виждам в реализиране на идеята за Индустриална зона-гр. Карлово. За развитието на тази идея ще работя активно.

   Досегашното ръководство на Община Карлово не предприе адекватни и навременни мерки за справяне с финансовата задлъжнялост на Община Карлово. Според мен за решаване на този проблем е необходимо новото ръководство на общината незабавно да влезне в преговори с кредиторите и дължимите милони лева към тях да бъдат разсрочени чрез подписване на договори с погасителни вноски. Не трябва да се продължава с порочната практика, както е досега, да се водят безсмислени съдебни дела, за които предварително се знае, че са загубени, и после да се плаща от общинските пари за съдебни разноски, за адвокати, за ЧСИ и за наказателни лихви. Това е разхищение на общински средства и е равнозначно на безстопанственост от общинското ръководство.

По отношение на създаденото дружество между общината и фирмата на Ковачки в гр. Баня, моята позиция ще бъде за разваляне на скандалната сделка и за връщане на апортираните общински имоти в гр. Баня- около 1200 дка земя, спортна база, хотел, футболен терен и други активи. Така на Община Карлово ще бъдат върнати имоти за милиони лева.

  Спиране на разпродажбата на общинска собственост, защото с темповете с които се продава сега, след няколко години няма да има такава. Според мен по-добър начин за стопанисване на общинската собственост е вместо да се продава, тя да се включи в публично-частни партньорства, като това могат да бъдат общински земи, пасища, неизползваеми и рушащи се училищни сгради по селата и други имоти. По този начин Община Карлово ще печели от собствеността си и ще я запази за следващите поколения.

   По отношение на възрастните хора, които са създали преди нас всичко, което сега имаме като инфраструктура, ВиК, електрификация, читалища, училища, обществени сгради, болнични сгради и много други считам, че всички ние сме им длъжници. Затова ще работя за :

-създаване на съвременни домове за възрастни хора, където да се предлагат ежедневно здравни грижи и обслужване, цялостна издръжка и изхранване, леглова база и обособени места за отдих и почивка, а защо не и за спорт. Подходящи за това са всички бивши училищни сгради и дворове по селата, които се рушат и са оставени на произвола, каквото е и училището в с. Войнягово. Същите могат да бъдат включени в публично частни партньорства с ясни правила обаче.

- медицинско обслужване за всички всички възрастни хора от населените места извън общинския център гр. Карлово, като един път годишно медицински специалисти  посещават на место всички села от Община Карлово и осъществяват прегледи и консултации на възрастните хора и/или тези, които нямат възможност да пътуват до болниците в големите градове.

   Средствата, които се осигуряват от общината на културните клубове на пенсионерите са недостатъчни дори за покриване на минималните разходи и разходи за отопление през зимния сезон. Затова ще настоявам на тях месечно да се отпуска по една минимална работна заплата за страната. Средствата за читалищата от общината са крайно недостатъчни, някои от сградите не са ремонтирани от години, като например читалището в с. Войнягово. Необходим е ремонт, като се започне от покрива, който тече. Не по-добро е състоянието на църковната сграда, за която също следва да се отпуснат средства по ремонта, за което се ангажирам да съдействам.

  Осигуряване на повече средства за спортните клубове на територията на общината и предоставяне на общински помещения за тяхните нужди. Изграждане на съвременни спортни зали в гр. Карлово, гр. Баня, гр. Калофер и с. Розино, а за по-малките населени места изграждане на детски и спортни площадки. В останалите селища включително в с. Войнягово,  където в училищните дворове има  спортни площадки, които са в лошо състояние, същите могат да се възстановят и на тях децата да играят футбол, волейбол и баскетбол. Всичко това ще бъде направено, за да могат нашите деца да растат здрави и щастливи.

   За реализиране на някои от изброените току що инициативи и дейности, се изисква да бъде осигурено финансиране. Затова Община Карлово трябва активно да участва с проекти за получаване на средства, осигурени от Европейски програми. Основно участие при реализиране на проектите да имат местни фирми, а ако проекта се изпълнява от фирма, със седалище извън територията на Община Карлово, да се задължи от общинското ръководство да наеме местни фирми подизпълнители, което да стимулира отново местната икономика. А не както се случва до момента фирми от различни крайща на страната- от гр. Кърджали, Хасково и др. да изпълняват проекти за милиони левове на територията на нашата община, а да плащат данъци и СО, да харчат парите извън Община Карлово.

   На следващо място, моята позиция е за силно полицейско присъствие в населените места от Община Карлово. Също така осъществяване от полицейските и общинските служители на контролни и превантивни мерки, а не последващи, когато вече има извършено престъпление и извършителят е неизвестен. Решение на този проблем аз виждам в поставяне на денонощно видеонаблюдение в с. Войнягово и другите населени маста.

  Накрая искам да споделя с Вас, че ако ми гласувате доверие на предстоящите местни избори, в действията си като общински съветник ще защитавам интересите на жителите на с. Войнягово. Ще защитавам интересите и на всички населени места, без да бъде приоритетно развиван само общинския център гр. Карлово.

Ще съдействам, с решенията, които ще гласувам, за справедливо разпределяне на бюджета на Община Карлово между всички населени места, без изключения. Защото и в селата извън гр. Карлово живеят хора, които искат да имат улици без дупки, да ходят по хубави тротоари,  да могат да си почиват в паркове и детски площадки, да ползват спортни съоръжения, да имат водопровод, канализация и улично осветление. Защото в селата и градовете извън гр. Карлово хората не са второ качество, а са достойни граждани на Община Карлово и нашата държава! За тях политиците не трябва да се сещат само по време на избори!    

Иван ЦВЕТКОВ

 

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

Прочетена 2414 пъти