Karlovo-News.com

Информационният сайт за Карлово и региона

Пон01252021

Last update

На работна среща между кмета на Карлово д-р Емил Кабаиванов и директора на Областното пътно управление Пловдив - инж. Йордан Калев, провела се на 22 януари стана ясно, че предстоящият основен ремонт на отсечката от улица „Индустриална“, която е собственост на АПИ ще бъде извършен през м. април тази година.

Във връзка с ремонтните дейности, Община Карлово напомня на собствениците на имоти и търговски обекти, разположени край двата главни пътя I-6 и II-64, че е необходимо да внесат документи в Областно пътно управление с цел изграждане на пътни връзки към път I-6 и път II-64.

 

ПРЕСЦЕНТЪР НА ОБЩИНА КАРЛОВО, Тел. 0335/ 54-598
Последно променена в Понеделник, 25 Януари 2021 15:51

Кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов проведе на 22 януари работна среща с директора на Областно пътно управление Пловдив – инж. Йордан Калев. Един от въпросите, които двамата обсъдиха на тази среща бе и въпроса за монтиране на електрически стълбове с диодно осветление на четири участъка: от разклона на с. Певците до с. Иганово, между Сопот и Карлово, от Карлово до разклона за квартал Сушица и от входа на с. Васил Левски до връзката с републиканските пътища I-6 /Подбалкански/ и III-641 /за Пловдив/. Ще бъде подписан договор между Община Карлово и Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/, по силата на който АПИ ще монтира стълбовете и осветителните тела и ще ги поддържа в рамките на техния гаранционен срок, а Общината ще заплаща консумираната електроенергия като улично осветление. 

ПРЕСЦЕНТЪР НА ОБЩИНА КАРЛОВО, Тел. 0335/ 54-598

Кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов проведе на 22 януари работна среща с директора на Областно пътно управление Пловдив – инж. Йордан Калев. Той информира, че започналите преди дни превантивни ремонтни дейности на участъка село Певците – Карлово, част от главен път I-6, ще приключат в рамките на следващите три месеца. Ако обаче метеорологичните условия не са благоприятни за работа, е възможно срокът да бъде удължен.

 

ПРЕСЦЕНТЪР НА ОБЩИНА КАРЛОВО, Тел. 0335/ 54-598

Община Карлово разположи първите 5 контейнера за разделно събиране на текстил на територията на град Карлово, част от системата за разделно събиране на отпадъци.  В тях гражданите могат да поставят дрехи, обувки или други текстилни продукти, поставени в торба. Дейността се осъществява съвместно с фирма „Хедуей интернешънъл“ ЕООД, която притежава всички необходими документи, съгласно Закона за управление на отпадъците. След като бъдат събрани в контейнерите, отпадъците ще се подлагат на рециклиране и оползотворяване. По този начин се цели намаляване количеството на депонирани отпадъци и постепенно изграждане на устойчива система за събиране и последващо оползотворяване на този вид отпадък.

Местата, където са разположени контейнерите са:

- Срещу източния вход на ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“, по ул. „Тодор Каблешков“;

- Ул. „Веркович“, до паркинга на Военен клуб;

- Ул. „Ген. Заимов“, до магазин „Омега“;

- Ул. „Полк. Бочев“, срещу магазина за електроуреди;

- Ул. „Меден дол“, срещу ПГ „Христо Смирненски“.

Предстои да бъдат поставени контейнери от този тип в гр. Баня, гр. Калофер и с. Ведраре.

 

ПРЕСЦЕНТЪР НА ОБЩИНА КАРЛОВО

Тел. 0335/ 54-598

 

  Вилата на братя Георгиеви, Щампата и Девическата стопанска гимназия са основна грижа на общинското ръководство. Наш дълг е да ги спасим от разрухата

     Д-р Емил Кабаиванов
 
     В последно време в карловската общественост се заговори за състоянието на три емблематични за града ни сгради, част от културното наследство на Карлово – вилата на Евлогий Георгиев, Щампата и Девическата стопанска гимназия „Тодор и Ана Пулеви“. Тази тема не е нова, ръководството на Общината винаги е било съпричастно към опазването на богатата българска история в карловско. Като кмет на община Карлово, аз съм длъжен да отговоря на очакванията на моите съграждани, затова искам да ви информирам за направеното до момента.
    През 2014 г. екип на Община Карлово изготвя идеен проект за консервация и адаптация на вилата на Евлогий Георгиев в Карлово – единствената сграда от завещанието на най-големите български дарители Евлогий и Христо Георгиеви, останала общинска собственост. Тъй като към онзи момент сградата е част от групов паметник на културата от местно значение, през същата година проектът, скицата и визата за проектиране са съгласувани с Националния институт за недвижимо културно наследство /НИНКН/. Пред Норвежкия фонд Общината кандидатства за финансиране на проекта, но той е одобрен като резервен поради липса на достатъчно финансиране по Програмата.
    През 2016 година вилата е включена в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие.
    В края на 2018 година Общината започва аварийно спасяване на вилата със средства от бюджета. Те обаче не са достатъчни за цялостното възстановяване на сградата.
    В началото на м. март 2019 година Националният инициативен комитет, създаден за честване 200 години от рождението на Евлогий Георгиев и 195 години от рождението на Христо Георгиев, започва дарителска кампания – подкрепена от вицепрезидента Илияна Йотова и държавни институции, с цел да бъде възстановена и реставрирана вилата на най-големия дарител. Сградата е почти 130-годишна. През 50-те години на ХХ век е използвана за детски лагер, а през 70-те и 80-те там са обособени административни канцеларии. Оставена без обитатели, в следващите години бързо започва да се руши.
     От благотворителна вечер, организирана на 21 юни миналата година, са събрани почти 20 000 лева.
    Според ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ проф. дфн Анастас Герджиков сградата може да бъде превърната в Национален център за наука и култура. Убеден съм, че там целогодишно могат да се провеждат различни научни форуми.
     Община Карлово разработва проект и за сградата на вълнено-текстилната фабрика /т.нар. Щампа/ - също дарение на града от братята Евлогий и Христо Георгиеви. Сградата, паметник на културата, е частната собственост и от години тъне в разруха.
     За имота, състоящ се от дворно място и прилежащите сгради, има съставени актове за държавна собственост: Акт №27/19.04.1951 г. и Акт №2193/13.05.1996 г. В първия е посочено, че имотът е предоставен за оперативно управление на държавната организация ТК „Теодосий Марков“, а в последващия, че имотът е предоставен за оперативно управление на държавната организация „Карловска Коприна“ ЕАД - гр. Карлово. След разделянето на собствеността на държавна и общинска, въз основа на издадените актове за държавна собственост и на основание чл.2, ал.2, т.3 от Закона за общинска собственост и Завещанието на Евлогий Георгиев от 1897 година, е съставен Акт за общинска собственост №135/11.09.1998 година. В същия е посочено, че имотът, част от който е и щампата, е включен в капитала на търговско дружество „Карловска коприна“ ЕАД Карлово.
    Битката за възстановяване на щампата като собственост на Карлово започва с поредица съдебни дела.
    През 1997г. - година преди съставянето на акта за общинска собственост, Община Карлово предявява иск пред Районен съд Карлово против „Карловска коприна“ АД за отстъпване на собствеността и предаване на владението върху дарения от Евлогий Георгиев имот. Образувано е гражданско дело №602/1997г. по описа съда. С Решение от 20.05.2004 г., Районният съд отхвърля иска на Общината.
  Решението на Карловския районен съд е обжалвано пред Окръжен съд Пловдив. Образувано е въззивно гражданско дело №1637/2004г. и с Решение №2017/18.11.2005 г., ПОС оставя в сила решението на Районен съд Карлово.
   Решението на Окръжен съд Пловдив е обжалвано от Община Карлово пред Върховния касационен съд, за което е образувано касационно гражданско дело №269/2006г. С Решение №367/19.04.2007г., ВКС оставя в сила решението на Окръжен съд Пловдив.
    Акционерно дружество на бизнесмена Димо Тадаръков купува имота от „Карловска Коприна“ АД през 2009 г., за което е съставен Нотариален акт за продажба на недвижим имот, вписан по надлежния ред.
    Имал съм доста разговори със собственика на Щампата Димо Тадаръков, в които съм го информирал за твърдото намерение на Общината да откупи сградата. Но за съжаление Тадаръков иска сума, непосилна за Община Карлово.
    На 8 април 2015 година издадох заповед, с която задължавам собственика на сградата: да обезопаси и сигнализира по подходящ начин зоната пред фасадата, за да бъдат предотвратени инциденти; да извърши консервация и реставрация на източната част след предварително подробно архитектурно заснемане, фотодокументиране и съотвентната документация – предварително съгласувана с Министерство на културата; да изготви и представи в министерството графична, текстова и фотодокументация, достатъчна за изпълнение на реконструкцията в 4-месечен срок.
   Тадаръков обжалва тази заповед, но след поредица дела, в началото на 2018 година с Решение №2595/28.02.2018г. по касационно административно дело №13311/2016, Върховният административен съд се произнася в полза на Общината. Бизнесменът бе задължен от Община Карлово да реставрира Щампата, но и до момента не е изпълнил съдебното решение. Аз и общинската администрация ще продължим да оказваме натиск върху собственика, за да изпълни той своите задължения по закон.
    Община Карлово внесе документите за вилата на Евлогий Георгиев и за бившата текстилна фабрика – Щампата, които като ансамбъл да придобият статут на паметник на културата от национално значение. Статутът ще позволи на Общината да кандидатства с проект за финансиране по европейска програма. За тази възможност информирах общинските съветници на редовното заседание на Общинския съвет на 17 декември 2020 година.
    Третата знакова за Карлово сграда – тази на  Девическа стопанска гимназия „Тодор и Ана Пулеви“ /южно от Историческия музей в града/ е дарена на града от семейство Пулиеви. На заседанието на Общинския съвет на 17.12.2020г. единодушно бе подкрепено предложение за обявяване на дарителска акция, извършване на техническо обследване, изготвяне на проект за сградата и прилежащите й постройки и на примерна план-сметка за необходимите материали.
    На заседанието казах на общинските съветници: "Винаги съм подкрепял и подкрепям обществени начинания. Аз и моят екип ще се включим в дарителската акция и с личен пример ще докажем, че държим на историческите артефакти. Сградата на Девическата стопанска гимназия ще бъде част от проектите ни през плановия период 2021-2027 година, заедно с вилата на Евлогий Георгиев и други знакови сгради. Поемам ангажимента в бюджет 2021 да заложим средствата, необходими за техническото и енергийно обследване и за идейно проектиране с количествено-стойностни сметки както за сградата, така и за двора. По този начин ще преценим какви средства са необходими."
     В навечерието на новата 2021 година искам да уверя всички граждани на община Карлово, че аз и моят екип се отнасяме изключително отговорно към темата за опазване на културно-историческото наследство. Това е наш патриотичен дълг – както на Общината, така и на всички граждани. И трябва да изпълняваме този дълг независимо от трудностите.
     Желая на всички здрава и ползотворна 2021 година!

ПРЕСЦЕНТЪР НА ОБЩИНА КАРЛОВО, Тел. 0335/ 54-598
"Коледен благослов" - празничен поздрав от НЧ "Васил Левски - 1861" - Карлово и приятели. 
Участват:
- съставите за любителско творчество и школите по изкуства
- ученици от музикалните училища в Широка лъка и Котел
- ученици от класовете по хореография при ОУ "Св. св. Кирил и Методий", Карлово
Последно променена в Петък, 25 Декември 2020 19:12

От това кой ще влезе първи в къщата се гадае каква ще бъде и следващата година

Тази година Игнажден празнуваме на 19 декември. С богослужения в православните храмове в цялата страна днес се почита свещеномъченик Игнатий Богоносец. Игнажден, според църковния календар, е на 20 декември, но когато датата се падне в неделя, празникът се измества ден по-рано.

Игнатий Богоносец е втори поред епископ на Антиохийската църква, ако не се брои нейният основател, апостол Петър, и представител на поколението на Апостолските мъже. Известен е и като ученик на св. апостол и евангелист Йоан Богослов. Прозвището му Богоносец е свързано с предание, което води началото си от св. Симеон Метафраст (X век), според което св. Игнатий е детето, посочено и прегърнато от Иисус Христос, когато апостолите спорят за първенство (Мат. 18:1-5).

Св. Игнатий е "мъж апостолски във всичко", който "грижливо управлява Църквата във Антиохия" - особено през време на гонението при император Домициан (81-96). Св. Игнатий завършва живота си с мъченическа смърт в Рим.

В Източна България на Игнажден е първата коледна вечеря. Трапезата е изцяло постна. Празникът се свързва със зимното слънцестоене и се смята за началото на Новата година. Нарича се още Млада година, Нов ден, Млад месец, Полаз или Полазовден.

Най-характерен за празника е обичаят "полазване". От това кой ще влезе пръв в къщата на Игнажден се гадае каква ще бъде и следващата година. Ако "сполезът" е добър, то и в къщата през цялата година ще има благоденствие и успех във всичко. Когато сполазникът влезе в двора, той поздравява с новата година и преди да влезе в къщата взима от дръвника някоя пръчка. С нея разбърква огнището и пожелава: "Колко искрици, толкова яренца (агънца, теленца , кончета …)".

В много села сполазникът най-напред сяда върху донесените от него пръчки или слама и поседява така известно време. Това се прави, за да мътят квачките през годината и да дойдат по-скоро годежници, т.е момци за момите. На този ден, който от стопаните излезе пръв от къщата, обезателно когато се върне трябва да внесе пръчки, които слага зад вратата. След това стопаните замесват тесто за колаци. От замесеното тесто откъсват малко и на някоя греда правят от него кръст — да бяга всяко зло. Правят толкова колаци, колкото са членовете на семейството.

Има няколко поверия за този ден: Ако на Игнажден времето е ясно, през април ще има суша; Ако вали дъжд, през април ще има дъждове и плодородие; Добре е, ако на Игнажден, а също и по Коледа вали сняг.

Ако на Игнажден времето е облачно, реколтата ще е добра и в кошерите ще има изобилие; Времето през следващите 12 дни на месеца - от 20 до 31 декември - показва времето през 12-те месеца на идващата година. 20 декември определя какво ще е времето през януари. Друго поверие е, че не бива да се изнася нищо от къщата - най-вече огън, жар или сол - за да не излезе берекетът, както и не се иска и не се дава нищо назаем.

Не се става от трапезата по време на ядене, защото кокошките няма да мътят. Не се излиза на двора, за да мътят кокошките повече. Не се шие и плете, за да не се заплитат червата на кокошките и да снасят. Не се вари боб, за да не бие градушка. Не се пере, за да не налети болест. Бременните и нераждалите не трябва да работят, за да родят лесно.

Имен ден имат: Игнат, Игнатка, Искра, Искрен, Пламен, Пламена, Огнян, Огняна, Светла. 

 

Искаме да ви представим едно красиво магазинче  разположено в стария град на ул. Васил Левски 26 ,което се гордее с ръчно изработените си подаръци и вярват , че няма по-добър подарък за Коледа от нещо, изработено на ръка и с много любов. "Смятаме, че всеки от нас има силата чрез избора си да променя действителността. Затова искаме да вдъхновим хората тази Коледа да изберат подарък, чрез който ще донесат двойна радост: и на този, който ще го получи, и на онзи, който го е създал сам с двете си ръце.

Създаден през  2017 година в град Карлово, Цветарска Работилница „Лаванда“ има една основна цел – да прави света на своите клиенти, техните близки и обичани хора по-цветен, по-шарен, по-красив и по-добър!

Да работиш всекидневно с цветя и хора, които обичаш е най-прекрасната работа на света, а "Лаванда" от своя страна е малък семеен бизнес, в който работят, творят и се забавляват заедно две поколения на едно модерно българско семейство, което цял живот е заобиколено от цветя и ги обожава.

 

Така ние комбинираме опита на по-възрастните с креативността на по-младите и предлагаме уникални флорални решения специално предназначени за различни поводи като например:

- За рождени и именни дни;

- За новородено бебе;

- За романтични поводи;

Сватбени букети, букети за булки, шаферки, украса за автомобили, както и цялостно организиране на сватбена украса и други;

Аранжировки от живи цветя за офиси, заведения, хотели, частни домове и други;

 

Цялостно организиране и дизайн за частни и корпоративни събития;

Богатата ни фантазия и любов към детайла са трудни за заснемане и  възможността да пресъздадем всички наши творения в снимки е ограничена, затова не се притеснявайте да се свържете с нас по един от описаните начини и ние с удоволствие ще направим нещо специално за вашия повод на достъпна цена, с което да впечатлите и да бъдете незабравими.

За ваше улеснение предлагаме и възможността да го доставим напълно безплатно на посочен от вас адрес в рамките на град Карлово!

 

Ако все пак не вярвате на очите си, искате да се запознаете с нас или разполагате с малко свободно време, просто ни елате на гости.

Арт магазин „Лаванда“ се намира на една от най-очарователните улици в центъра на град Карлово - “Васил Левски” №26.

Тук може да се порадвате на красиви цветя, ръчно изработени подаръци, да послушаме заедно музика, да пием по чаша кафе или просто да побъбрим, но при едно единствено условие - да вземете с Вас на излизане от цъфтящият ни магазин доза добро настроение и безплатни усмивки!

Очакваме Ви!

 

https://www.facebook.com/lavandabg/-Фейсбук страницата ни с актуални предложения и идеи

 

Лаванда ООД | ул. "Васил Левски" №26, 4300 Карлово, България |  0887938383 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. www.Lavandabg.com

Последно променена в Петък, 18 Декември 2020 10:09
Светли Коледни и Новогодишни празници, скъпи читатели. 
От екипът на Karlovo-News приемете нашите 
най-искрени благопожелания за здраве и сили,
за ползотворни дела,
за топлота и доброта - дарявани и получавани,
за дни на радост с усмивки и веселие,
за мигове на сбъднати мечти. 
Последно променена в Петък, 18 Декември 2020 09:34

Историческият музей в Карлово, със съдействието на Общината, стартира проект за обновяване на експозицията в Даскал Ботевата къща.
    Дейностите започват, след като Министерство на културата одобри проекта на музея по обявена конкурсна сесия за разпределяне финансирането на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства.
     Проектът ще бъде финализиран в средата на 2021 година.

 

Пресцентър Община Карлово

Страница 1 от 464