Karlovo-News.com

Информационният сайт за Карлово и региона

Пон08202018

Last update

 Туристи от Япония посетиха Радиното училище и се докоснаха до българското образование през Възраждането и се докоснаха до българското образование през Възраждането.

 

 

Девическото (Радиното) училище е построено през 1851 година. То е едно от първите девически училища в България. Едно от помещенията пресъздава класна стая от времето на Възраждането. В друга стая е поместена постоянна изложба графики на Бинка Вазова - племенница на народния поет, с изгледи от стария Сопот. Може да се запознаете и с експозиция, представяща развитието на учебното дело в града. От името на Рада Госпожина - една от главните героини в „Под игото” идва и наименованието Радино училище. Ще можете да видите и Учителската стая на Рада.

 

Работно време: 

Сряда - Събота, 09:00 - 17:45 ч.

Неделя, 09:00 - 16:45 ч.

 

Входни такси:

- ученици, студенти и пенсионери - 1 лв.

- възрастни - 3 лв.

- семеен билет - 6 лв.

 

Уеб сайт: www.route.vazovmuseum.com

ВИДЕО: https://youtu.be/dq5JsgSckss

Последно променена в Събота, 18 Август 2018 19:20
Българската православна църква почита днес църковния празник Успение - заспиване, на Свети Иван /Йоан/ Рилски, обявен за небесен покровител на българския народ.
 
Празникът се чества в деня на годишнината от кончината на светеца. По традиция в Рилския манастир се отслужва литургия в памет на Свети Иван Рилски, който е основал църковната обител.
 
Преподобният Иван Рилски е роден около 876 година в село Скрино в Осоговската планина. Живял е по времето на княз Борис и на сина му Владимир, на цар Симеон и на сина му Петър - време на широко разпространение на християнството в пределите на България.
 
Като юноша той копнеел да се посвети в служба на Бога и постъпил в манастир. След като приел монашеството, напуснал манастира и се скитал на много места. Установил се в Рила и основал Рилския манастир. В края на живота си светецът се отдал на уединение и молитва. Той умира през 946 година и е погребан в малката манастирска църква на Рилската обител.
 
Около 980 година мощите на Иван Рилски са открити и пренесени в София, а той е канонизиран.
 
През 1183 година унгарският крал Бела Трети отвоюва Средец от византийците и отнася мощите на българския светец в Унгария, откъдето са върнати след четири години. След освобождението на България от византийско робство Цар Асен ги пренася през 1195 година в столицата Търново.
 
Свети Иван Рилски е почитан като общобългарски светец, но славата му се разнася в Русия и на целия Балкански полуостров.
 
Източнкик/ news.bnt.bg
ПРОГРАМА
 
 
„Обичам те, защото те познавам" –празник на гр.Баня
 
 
/23 -25 август 2018г./, 16 години от обявяването на Баня за град
 
23.08.2018г. / четвъртък /
18.30 часа - Фоайето на читалището
„От бабините ракли” – Етнографска изложба, Ревю на автентични Баненски костюми –Презентация. 
„Фолклорна трапеза” – прожекция на филм с характерни гозби за гр.Баня.
 
24.08.2018г. /петък/ 10.00 часа –Детска площадка 
„Фолклорните традиции на гр.Баня” - Детски пленер с художничката Аглика Петрова и Изложба от рисунки и предмети, изработени по време на Летните творчески работилници –юни –август 2018г.
 
11.00 часа - Детска площадка 
„Танцуващите кукли” – кукловод Янко Гъделев от гр. Пловдив
 
 
25.08.2018г. /събота/
17,00 часа Кулинарна изложба –Площада пред читалището
18.30 часа –Площада пред читалището
Тържествено откриване на празника на гр.Баня
Фолклорно надиграване „Средногорска плетеница”
 
Участници в програмата:
 
Фолклорен клуб "ТРАКИЙКА" при НЧ „Св.Св.Кирил и Методий -1914” -гр.Баня
 
Женско трио за народни песни НЧ „Просвета -1936г.” - с. Беласица, общ.Петрич
 
Танцов клуб „Старопланинска китка” при НЧ “Васил Левски -1927” Карлово, кв.Сушица
 
Танцова формация „Ритъм” с . Борино, обл. Смолян
 
Танцов клуб „Жар” и
Женска група за народни песни с.Ведраре
 
Клуб за народни танци при НЧ „В.Левски” - с.Войнягово
Оркестър за народна музика „ Марица" - с ръководител Хари Асенов Празнични илюминации. 
 
Нека заедно отпразнуваме 16 години от обявяване на Баня за град!
 
 
Източник/ гр. Баня
Последно променена в Петък, 17 Август 2018 22:29
29 август (сряда) - 19:30ч. 
в Читалище "Васил Левски" - гр. Карлово гостува Музикално - драматичен театър "Константин Кисимов" - гр. Велико Търново с мюзикъла "КРИВОРАЗБРАНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ"
***************************************************************
Билети на касата на читалището!
Общински съвет – Сопот открива процедура за избор на съдебни заседатели за Районен съд Карлово.
 
Кандидатите за съдебни заседатели следва да отговарят на следните изисквания:
 
1. Да са дееспособни български граждани;
 
1.1. възраст от 21 до 68 години;
 
1.2. имат настоящ адрес в община Сопот, която попада в рамките на съдебния район на РС Карлово;
 
1.3. имат завършено най-малко средно образование;
 
1.4. не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 
1.5. да не страдат от психически заболявания;
 
1.6. да не са  съдебни заседатели в друг съд;
 
1.7. да не са общински съветници от съдебния район на РС-Карлово;
 
1.8. да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
 
1.9. да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на РС-Карлово;
 
1.10. да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към РС-Карлово.
 
2. Кандидатите за съдебни заседатели, следва да подадат в срок до 30 септември 2018г., в деловодството на ОбС – Сопот ( гр.Сопот, ул.“Иван Вазов“ № 34, ет.3, стая 12)  следните документи:
 
2.1. заявление за кандидатстване за съдебен заседател, съдържащо и данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки; (приложение 1);
 
2.2. Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ, (приложение 2);
 
2.3. декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ, (приложение 3).
 
2.4.  подробна автобиография, подписана от кандидата;
 
2.5. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 
2.6.  медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 
2.7. мотивационно писмо;
 
2.8. писмено съгласие;
 
2.9. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
 
3. След приключване на приема на документи от кандидати за съдебни заседатели, създадената с решението на ОбС-Сопот за откриване на процедурата, временна комисия ще:
 
3.1. извърши проверка на документите на кандидатите, подали заявления за съдебни заседатели в Районен съд – Карлово, от квотата на Общински съвет – Сопот и изготви доклад и списък на допуснатите кандидати;
 
3.2. публикува на интернет страницата на Община Сопот,  най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от Закона за съдебната власт, списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи по чл.67, ал.3, т.9 от същия закон.  Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности;
 
3.3. проведе, в свое открито заседание, изслушване на кандидатите, при спазване изискванията на чл.68а, ал.1 – 3 от ЗСВ и състави доклад за протичането му и протокол от изслушването, които да публикува на интернет страницата на Община Сопот.
 
3.4. изготви и внесе в ОбС - Сопот докладна записка с проект за решение -  предложение за определяне на съдебните заседатели при Районен съд – Карлово за мандат 2019г. – 2023г., от квотата на община Сопот, като приложи към докладната и протокола от изслушването и доклада от провеждането му.
 
 
4. След приключване на процедурата по т.3, ОбС-Сопот, ще се произнесе с решение, с което ще определи и предложи на Окръжен съд – Пловдив, кандидатите за съдебни заседатели  с мандат 2019-2023г. за Районен съд – Карлово от квотата на Общински съвет – Сопот.
 
5. Окончателното решение за избор на съдебни заседатели с мандат 2019-2023г. за Районен съд – Карлово от квотата на Общински съвет – Сопот, ще бъде взето от Общото събрание на съдиите от Окръжен съд - Пловдив.
 
6. Мандата на новоизбраните по т.5 съдебни заседатели ще започне да тече след полагане на клетва в Районен съд – Карлово, насрочена от Председателя на съда.
 
 
Образци на утвърдените с решението на ОбС – Сопот документи по т.2.1., 2.2. и 2.3. може да изтеглите от тук:
 
1. заявление за кандидатстване за съдебен заседател, съдържащо и данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки; (приложение 1);
 
2. Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ, (приложение 2);
 
3. декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ, (приложение 3),
 
 
или да получите на хартиен носител от деловодството на ОбС-Сопот.
 
Допълнителна информация или въпроси на място  - гр.Сопот, ул.“Иван Вазов“ № 34, ет.3, стая 12
 
или на телефони: 0889328832; 0887357419;
 
 
МАРИАНА КАЦАРОВА
 
Председател на Общински съвет – Сопот
 
За повече информация тук:
 
 

На хубавия християнски празник Успение Богородично младежи показаха своето творчество и помагаха на децата от Социален център "По-добре заедно" и всички, дошли на празника деца, да си направят за спомен красив сувенир с декупажна техника. Своите картини представиха Лия Каменова, Елена Бойкинска, Пламена Стойнова и Ангел Пейчев. Филиз Палаз представи своята стихосбирка и прочете стихотворение, посветено на Христо Проданов, а Румяна Будакова поздрави всички с талантливия си глас. Фестивалът на младежкото творчество е част от инициативите ни, посветени на Международния ден на младежта, и се организира от МИЦ-Карлово,който е Евродеск точка за региона, Община Карлово и МКБППМН-Карлово. Младежите получиха награди от местната комисия и Програма "Евродеск", а всички деца, дошли на празника си тръгнаха с ръчно изработените от тях сувенири.

 

Днес, 15 август 2018г. храмов празник чества карловската църква „Успение на Св. Богородица”. От ранна утрин храмът бе изпълнен с миряни - жители и гости на града. Бе отслужена празнична Света Литургия от отец Христо Минчев – председател на храма и отец Златан Тодоров – енорийски свещеник. Сред присъстващите бяха д-р Емил Кабаиванов кмет на община Карлово, зам.-кметовете Антон Минев, Стойо Карагенски, Данка Зидарова-Люртова,Стефан Стефанов Секретар на община Карлово, общински съветници, кметове на населени места. 

Според Светото писание 15 август Голяма Богородица / Успение Богородично/ е денят, в който Божията майка напуска земния живот и отива при сина си. Това е един от най-големите християнски празници. Света Богородица е покровителка и пазителка на майчинството, жените, децата и семейното огнище. 

 Имен ден днес празнуват 2118 жени от община Карлово с името Мария.

Успение Богородично или Голяма Богородица
 
Успение Богородично е един от най-големите християнски празници, честван еднакво и от православни, католици и от други християни.
 
Този ден е посветен на смъртта на Божията майка или на успението ѝ.
 
Предание и поверие
 
Според преданието на този ден Светите апостоли се събрали, за да се простят със Света Богородица и да погребат пречистото ѝ тяло.
Това е денят, в който Божията майка на 64-годишна възраст напуска земния живот и отива при сина си. Три дни преди смъртта архангел Гавраил ѝ съобщава, че Бог е пожелал да я вземе при себе си в своето небесно царство, за да царува блажено и вечно с него.
 
Последното ѝ желание е да види Светите апостоли заедно. По чуден начин те се пренасят пред вратите на дома ѝ в Йерусалим. Три дни след това сам Иисус Христос в небесна слава, обкръжен от ангелски ликове и светци, слиза от небесата за душата на Света Богородица.
Погребват я в една пещера край Гетсимания и затварят входа с камък. Когато няколко дни по-късно го отварят, за да се поклони пред светицата закъснелият апостол Тома, намират само плащеницата ѝ.
 
Ставайки от трапезата, апостолите чуват ангелско пеене и виждат в облаците пречистата Божия майка, обкръжена от ангели, която им казва: 'Радвайте се, защото ще съм с вас през всичките дни'.
 
В памет на явяването ѝ пред апостолите, Църквата определя деня да се отслужва тържествена литургия и се прави 'въздигане на хляба'.
 
Според народната традиция
 
Празникът се нарича Голяма Богородица, за разлика от Малката Богородица, когато се чества рождението на Христовата майка.
На Голяма Богородица, след тържествена литургия в църквата, се освещават обредни хлябове ('въздигане на хляба'), които жените след това раздават за здраве и за починалите близки. Вярващите търсят покровителството на Света Богородица в житейските проблеми.
 
На този ден правят родови срещи с жертвоприношение - курбан за живот, за здраве, за плодородна година, против премеждия и болести.
 
Традиционни ястия на трапезата - прясна питка, украсена с орнамент, пиле каша, варено жито, царевица и тиква. Яде се диня и грозде.
Дарява се на Църквата домашно тъкано платно, месал, кърпа и пари.
 
Характерно за празника е, че никой нищо не работи, прави се курбан, а болните нощуват на 'свети места' за здраве и се случват чудеса.
 
Стари поверия съветват в този ден да се избягва пипането на всичко, което е червено, за да не стават ялови и безплодни младите булки.
 
Вярва се, че Богородица помага на бездетни жени да се сдобият с рожба. Затова на празника Успение Богородично младите булки и невестите без деца носят дарове - домашно изработени кърпи, престилки, чорапи, цветя, и ги поставят под иконата на светицата.
 
Ако вали дъжд, ще има голямо плодородие в следващата година.
 
Именици: Мария, Мара, Марена, Марилена, Мариан, Марияна, Борис, Богдан, Богдана, Боян, Бояна, Богомил, Богомила, Богомир, Богомира, Богослав, Богослава, Божан, Божена, Божин, Божина, Божил, Божила, Божидар, Божидара и др.
Последно променена в Вторник, 14 Август 2018 23:55

ДФ „Земеделие“ изплати на розопроизводителите близо 2 млн. лева (1 921 520 лв.) по схемата на минималната държавна помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013. Субсидиите са преведени на 852 земеделски стопани. Подпомагането се предоставя на площ и е за покриване на част от разходите по отглеждане на културата маслодайна роза. 

      Ставката в размер на 515 лв. на хектар е определена от МЗХГ след подаване на всички заявления за участие по схемата. Общият размер на помощите de minimis, които един земеделски стопанин или предприятие може да получи е до левовата равностойност на 15 хил. евро ( 29 337,45 лв.) за период от три последователни данъчни години. 

     Розопроизводството има съществено значение както за националната икономика, така и за престижа на България в международната търговия с натурални етерични масла.

Източник/ dfz.bg 

Последно променена в Вторник, 14 Август 2018 18:20

След проведения вчера протест на жителите от Карлово и региона против спиране на 12 клинични пътеки на АГ отделението в МБАЛ „Д-р Киро Попов“ и проведените няколкократни разговори на кмета на община Карлово д-р Емил Кабаиванов и управителя на общинската болница д-р Христо Пелев с управителя на НЗОК д-р Дечо Дечев и зам.-министъра на здравеопазването Жени Начева, проблемът със спиране на клиничните пътеки в АГ отделението е решен в полза на карловската болница. Нещо повече, подписано е Споразумение между НЗОК и Българския лекарски съюз, с което се гарантира че подобни проблеми в общинските болници в бъдеще ще бъдат решавани  положително в полза на болниците, съобщиха от общината.

Кметът на община Карлово благодари на управителя на НЗОК д-р Дечев, за бързата реакция и разрешаването на случая в полза на жителите на карловската и съседните общини.

Благодарим на всички граждани, лекари и специалисти за активното участие във вчерашния протест, в резултат на който се стигна до днешното справедливо решение. Това показва за пореден път, че когато сме заедно и подкрепяме каузи в интерес на гражданите и обществото, се постигат положителни резултати.

Уважаеми съграждани, утре е големият християнски празник Успение Богородично. Празник на Светата Дева Мария – закрилник на майките, децата и семейството. Каним ви от 9.00 ч. в храм „Света Богородица“ заедно да присъстваме на Празничната света литургия.

ПРЕСЦЕНТЪР НА

ОБЩИНА КАРЛОВО

 

0335/54-598

 

Страница 1 от 399