Karlovo-News.com

Информационният сайт за Карлово и региона

Сря02202019

Last update

Срокът на валидност на свидетелството за управление на моторно превозно средство (МПС) на хора с трайни увреждания да е до 10 години. Това прие на първо четене парламентът, съобщава Дарик.
 
Депутатите одобриха единодушно изменения в Закона за българските лични документи, внесени от Михаил Христов и Крум Зарков от "БСП за България".
 
В момента валидността на шофьорските книжки на хората с увреждания е ограничена до 5 години, за разлика от общия законов срок от 10 години, припомня БТА.
 
В България има около 170 000 водачи на МПС с различна степен на увреждане. Поради спецификата на тяхното увреждане, те са длъжни да се явят за заключение за физическа годност пред специализирана транспортна лекарска комисия (ТОЛЕК), каквато има само на три места у нас - в София, Пловдив и Горна Оряховица. Това принуждава хората с увреждания да пътуват стотици километри, за да получат такова удостоверение.
 
Възможността транспортните лекарски комисии да издават удостоверения за период до 10 години, вместо както до сега - за срок до 5 години, би било облекчение за голяма част от хората с увреждания и ще защити правото им на равностойно третиране, посочват вносителите от БСП.
53 660 лева ще дари община Пловдив на МВР – Пловдив за възстановяването на КПП-то на ул. „Васил Левски“ на пътя за Карлово. 
 
Очакването за ръст на туристите през 2019-та година, когато Пловдив ще бъде Европейска столица на културата, както и гарантирането на сигурността на гражданите са сред посочените причини от кмета на Пловдив Иван Тотев да поиска от Общинския съвет отпускането на средствата.
 
Предложението ще се гласува на сесията на местния парламент във вторник / 18.12.2018 г. 
 
Източник/ БНР Пловдив
 
„….Особено съм задължен към баща ми, който е по-горен за мен от баща, като ми е дал първоначалното образование“! Христо Ботев писмо до Хр. Георгиев, октомври 1868 г.
Ново издание на книгата „Ботьо Петков“ автор Атанаска Петкова-Нанева, издава Исторически музей-Карлово.
Името на Ботьо Петков се е наложило като име на достоен баща на велик син. Но нима е възможен героичният подвиг без скромната всеотдайност и ако Калофер ни разкрива едно величаво минало, в което се ражда Христо Ботев, то цялостната дейност на Ботьо Петков обяснява обстоятелствата, при които израства, учи и се формира младия Ботев като личност, поет и революционер под благотворното влияние на своя баща. Дори само заради това, заслугите на Ботьо Петков в нашата история са безспорни, но няма да е достатъчно, ако го оценим само като един достоен баща на гениален син.
Отразявайки подвига на Ботевата чета, цариградския кореспондент в-к „Голос“ пише, че воеводата е син на писател. Признанието на заслугите на Ботьо Петков уважението, с което се споменава сред одеските и букурещките българи, консулските доклади на Найден Геров, в редакциите на вестниците „Цариградски вестник“, „Дунавски лебед“ и дори във в-к „България“ горещия патриот и виден общественик, един от първите руски възпитаници, активен участник в борбата за църковна независимост, приносът му в изграждането на новобългарския език, ролята на неговите преводи за националното ни пробуждане, връзките на видния възрожденски учител с революционния кръг на Раковски, са доказателство за значимостта на жизнения му път.
„Прилежание ревностно, поведение доволно, честно и скромно“.
Жизненият път на Ботьо Петков не е дълъг само 54 години. Той започва в Карлово, минава през Одеса и спира в Калофер, където скромно завършва. Роден в Карлово Ботьо Петков израства в будна и родолюбива среда. По бащина линия е от стария свещенически род Тачеви. Майка му Ана е от видния карловски род Нектариеви. Той е един от първите и най-способните ученици на Райно Попович в Карлово. 1841-1843 г учи в Одеската семинария. Богатата библиотека с френски, гръцки латински и руски книги, която по-късно Ботьо Петков урежда в калоферското училище и прилага наученото по най-блестящ начин, допринася за оформянето му като непримирим борец за народно просвещение. С добрите си знания, с присъщия му ентусиазъм, посрещнат радушно от калоферци, близо 30 години работи като народен учител. Установил се твърдо в Калофер, спечелил уважението на жителите му, през 1845 г. се задомява за Иванка Ботева. Достойната съпруга на Ботьо Петков в продължение на двадесет и три години дели с него радости и скърби и понася безброй лишения, но до смъртта си с гордост се подписва „Иванка учител Ботева“.
Учител и просветител. „Нам сега от всичко друго най-нужно е просвещението“. Двадесет и пет годишното учителствуване на Ботьо Петков в Калофер съставлява епоха в просветното дело и нареждат името му сред имената на най-изявените педагози през Възраждането. „В Калофер той наследява учителското място от Н. Бозвели. „…Учителят навред в Българско беше светилник на земята, най-образованото, най-интелигентното лице… Той беше инициатор за всяко местно благоначинание: съграждане на училище, основаване на дружество, даване на театрално представление и др. Освен добрата му подготовка и всеотдайност за изключителното му обаяние способстваше и вродената му ораторска дарба. Публичните речи на Б. Петков го правят незаменим оратор на всяко тържество в продължение на четвърт век. Просветен реформатор въвежда класната форма на обучение и в карловското училище в периода 1854-1858 г., когато се премества в родния си град. С него до 10-та си година в Карлово учи и Христо Ботев.
Преводачът. Започнал книжовната си дейност още през 40-те год. в Одеса, където превежда от руски език „Нещо за безграмотните человеци“ 1843 г., „Психология или душесловие за учение на децата“ 1844 г., „Кратка всеобща география“1858 г., в която особено ценна е частта за България и Турция, които са оригинален негов, труд „Календар…за 1851 г., печатан в Константинопол“ 1850 г. Най-значимият превод на Б. Петков е „Критически издирения за историята българска“ на Ю.Венелин, 1853 г. След „Царственика“-печатния вариант на Паисиевата история от 1844г. на Хр. Павлович, „Горски пътник“ на Г. Раковски 1868 г. и книгата на Г. Кръстевич „История Блъгарска“ 1868 г., това се трите най-значими книги след „Царственика“ с неповторимо значение за националното ни пробуждане. Въз основа на записки по московското издание от 1842 г. на тази книга Б. Петков преподава история в Калоферското класно училище. Едно от най-ранните четива на Хр. Ботев по българска история е получавал от уроците и речите на своя баща и неговия превод на Венелиновата история.
Общественик и публицист-борец за езиково единство, независим български език в независимо българско училище и независима Българска православна църква. Публицистиката на Б. Петков разкрива неговия страстен полемичен темперамент интелектуален потенциал, завидни исторически познания, стоящ на принципна висота. Малко са отговорите в нашата възрожденска преса, написани с такова достойнство, издигнали авторът им над всякаква дребнавост, защитили блестящо името му и патриотичната му позиция. Твърде вероятно е след 1859 г. в острата полемика с униатите да използва и поезията като активно средство. Дори и само едно стихотворение достигнало до нас свидетелства, че Христо-Ботевият баща е имал заложби да пише стихове, които при първородния му син се развиват по един гениален начин.
Последовател на Раковски. Познанството между двамата бележити възрожденци става още в карловския период от живота на Г. Раковски като ученик на Р. Попович. В навечерието на Кримската война Раковски поставя основите като първи опит за национална политическа организация „Тайно общество“ в помощ на руското командване и подготовка на народа за общо бъдещо въстание. За ръководител на въстанието в Тракия е определен народният учител Б. Петков.
„…Сиромах Боте е заслужил за народа“ Найден Геров. Последните 9 години са най-благотворните но и същевременно най-тежките в живота на възрожденския просветител. Сиромашията преследва и него и семейството, пренебрежението на чорбаджиите, тревогите за семейството и по неговия първороден син, сломяват народния учител. Цялото семейство Ботеви се отличава с пламенно родолюбие, буден дух и непримиримост. Мизерията е техен постоянен спътник, но всички успяват да съхранят гордото достойнство, наследено от баща им.
Книгата е сполучлив опит да се представи цялостния образ на възрожденския просветител, богата му ерудиция, личност с възвишен дух и пламенно родолюбие. Един от тези заслужили българи, носители на най-стойностните добродетели: трудолюбие, скромност и почтеност, подчинили своите способности, непримиримост, талант и ерудиция на всеотдайното служене на народа си, които с делата си сътвориха бурната, преломна и особена важна в националното ни битие възрожденска епоха.
Тази книга е нашия скромен подарък за Коледа. И ако се спряхме точно на нея, то бе не само от желанието да припомним и възкресим личността и делата на пламенния родолюбец, но и водени от вярата, че тези добродетели не са потънали в забвението, а могат да бъдат и днес силата на нашето време. 
Весели празници, Карловци!
Весели празници, Българи!
 
Източник/ Общински исторически музей град Карлово

Истинска надпревара кипи в работилниците на доброволците в Климент. Вече две поколения от селото – родителите и техните деца, има опит в изработването на коледни сувенири, които се разпродават на местния базар. В навечерието на светлия празник кметът Мано Манов обявява новата кауза, за която жителите на селото ще дадат своя доброволен труд. Миналата година това бе построяването на 12-метров християнски кръст на хълма Сивриджа край селото. За него през 2017 година коледарите от селото събраха 400 лева, а приходите от базара бяха 1200 лева. Останалите средства бяха събрани с други дарителски кампании. Тази Коледа се очаква новата кауза на жителите на Климент да бъде възстановяването на две чешми с изворна вода в селото. Едната е пред училището, другата пред читалището. Студената и пивка вода, която някога е текла от чучурите им идва от Средна гора. През годините тръбите са се затлачили и чучурите сега са сухи. В Климент има една действа чешма с изворна вода, тя е в черковния двор. Отдавна местните хора мечтаят да видят как от старите чешми ще потече отново свежата средногорска вода.

Вече събрахме 400 лева, похвали се кметът на Климент Мано Манов. Приходите бяха от продажбата на вълнени чорапи, изплетени от бабите на Климент. Неотдавна организация, която подпомага алпинисти, които катерят Алпите, поискала да закупи чорапи. Когато кметът призовал жените в селото да изплетат по един чифт шушони, още в първия ден се събрали 100 чифта, които се оказали предостатъчни. Фондацията закупила 50 чифта.

До края на тези седмица Мано Манов и доброволците от селото ще решат окончателно каква ще бъде новата им кауза, за която ще работят през 2019 година. След това ще поканят коледарите и участниците в базара на сувенири да я подкрепят.

 

Източник/ Karlovobg.eu

Последно променена в Четвъртък, 13 Декември 2018 18:20

Град Баня организира празнични концерти, театрални постановки, традиционни обичаи, забавления за малки и големи в дните около Коледа и Нова година. По традиция проявите започват със символичното запалване на коледната елха, което тази година ще бъде на дванадесети декември. Ето и цялата програма:                

 

   ПРОГРАМА

 

12.12 /ВТОРНИК/  17.00ч.
 
“СВЕТИ ТИХА СВЕТЛИНА !”
С участие на: ЖВГ – Худ. Р-л Соня Траянова,
ГИФ – Худ. Ръководител – Иванка Близнакова и 
ДФФ „Зорница”,Коледари от ОУ „Неофит Рилски“ Коледни подаръци от Стамен Гешев - Кмет на гр.Баня.

- Запалване на коледната елха

 
13.12 /ЧЕТВЪРТЪК/ 14.00 ч.
 
Посещение на постановката: /ГИФ и ККП/
КАРЛОВО „За второто българско царство“ 
Драматичен театър “Рачо Стоянов“- Габрово.
 
 - 19.00 ч. в Коледни тържества – СМК –гр. Хисар 
 
24.12 /ПОНЕДЕЛНИК/ - 19.00 ч. 
 
„Коледари, Коледуват” - Обичай Коледуване – 
Посещение на коледари по 
домовете на гр.Баня за здраве и берекет
 
29.12 /СЪБОТА/ - 11.00ч.
 
„Стани Нине, Стани Господине” - Коледен концерт
КАРЛОВО – пл.”20-ти юли” на фолклорни групи от - Община Карлово.
Участие на Фолклорен клуб „Тракийка”.
 
 
 
*** ЧЕСТИТА НОВА 2019 ГОДИНА! ***
 
 
 
Източник/ град Баня
Последно променена в Вторник, 11 Декември 2018 18:44
В Калофер подготвят строги мерки за това в Леденото хора тази година да се допускат само местни. Това каза в предаването „Часът на Карлово” на Радио „Фокус”- Пловдив кметът на Калофер Румен Стоянов. „Притеснявам се да не се разцепят хората, тъй като идват много външни хора и развалят традицията ни”, каза кметът. Затова тази година ритуалът ще се направи само с калоферци, а след това всеки може да влезе в ледените води и да направи второ Ледено хоро. Единственото условие е да са християни и да не са употребили алкохол в големи количества. Кметът предупреждава всички, които ще посетят градчето, да знаят отсега и да имат нагласата, че няма да ги допуснат до хорото, както през последните години.
Същият ден, на 6 януари градът чества и рождението на своя герой Христо Ботев.  Програмата не се отличава от други години. Още на 5 януари вечерта ще има тематичен спектакъл за Ботев и тържествена заря. На 6 януари ще бъде изплетен гирлянд на славата, който ще се положи на мемориалния комплекс на Христо Ботев с военна церемония.

Десет младежи и двама ръководителя (Ирина Найденова и Ирена Арабаджиева от СУ „Васил Левски“) участваха в международния младежки обмен „Младежи, гласувайте днес!“ в гр. Бранещи, Румъния в периода 29 ноември-9 декември 2018.Проектът се финансира от програма „Еразъм+“ и цели насърчаване активното младежко гражданство и запознаване младежите с процесите на гласуване за Европейския Парламент. Координатор на проекта е румънската организация, „Сакура“, с която Младежкия информационен център-Карлово има над 10 годишно партньорство и десетки реализирани съвместни проекта. Групата от 60 младежи от Румъния,България, Турция, Испания и Португалия участваха и в честванията, посветени на 100-годишнината от Обединението на Румъния, посетиха Парламента в Букурещ, замъка „Пелеш“ в Синая и разиграха провеждането на изборите за Европейски Парламент с всички стъпки- от създаването на партии, номинирането на евродепутати, избор на председател на Европарламента и самото гласуване. Освен това всяка от страните представи своята култура и традиции на специална вечер.Българската група младежи към Младежки информационен център-Карлово бяха сред най-активните и отлично представили се участници. Те представиха традициите и историята на България на българската културна вечер, като разказаха на своите връстници за Празниците на розата и лавандулата в Карлово, научиха ги да играят българско хоро и ги почерпиха с бонбони с розово сладко, приготвени от младежите към УК „Калиопа“ при СУ „Васил Левски“.

 

През нощта срещу понеделник от запад облачността отново ще се увеличи и ще започнат валежи от дъжд, а вятърът ще се ориентира от северозапад, ще е до умерен, и с него ще започне да прониква по-студен въздух.

Над Черноморието облачността ще бъде значителна и главно по южното крайбрежие ще има превалявания от дъжд. Максималните температури ще са 8-10 градуса. Температурата на морската вода ще е 8-9 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. 

 

В планините облачността също ще намалее до слънчево време. Ще духа умерен западен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще е около 4 градуса, на 2000 метра - около минус 2 градуса. Атмосферното налягане ще продължи да се понижава. Ще бъде по-ниско от средното за декември.

В понеделник валежите ще обхванат страната, като в Предбалкана и по високите котловинни полета ще са от сняг, по Черноморието и в Югоизточна България - от дъжд. Във вторник след временно спиране на валежите те отново ще се активизират, като със застудяването на места и в Източна България дъждът ще премине в сняг. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър и с него ще нахлува студен въздух.

 

Източник/ НИМХ към БАН

От днес (9-и декември) влиза в сила новият График за движение на влаковете на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД. В повечето региони на страната се запазва досега действащият график за движение.

При изготвянето на новата транспортна схема, националният железопътен превозвач всяка година съгласува движението на бързите и пътническите влакове с областните и общинските администрации по места. Това се прави с цел подобряване на транспортното обслужване на населението, затова и голяма част от направените промени в новия График за движение на влаковете са съобразени с постъпили предложения от тяхна страна. Друга част от промените са свързани с обосновани искания на редовни клиенти, а трети – с повишаване рентабилността на превозите и ефективното използване на наличния подвижен състав.

През следващата година ще се запази обемът на превозите, заложен в сключения договор с държавата за извършване на обществени превозни услуги. Превозът на пътници ще се извършва с общо 572 влака, от които: 16 международни бързи влака (като 4 от тях ще се движат само през летния сезон), 78 бързи влака (5, от които ще се движат само в определени дни от седмицата), 136 пътнически влака и 342 крайградски пътнически влака.

 

Подробна информация за новия График за движение на влаковете клиентите на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД могат да получат от служителите на гишета „Информация” и билетните каси във всички железопътни бюра и гари в страната, на националния информационен телефон 0700 10 200 или от електронния пътеводител на официалната интернет страница на дружеството: 

www.bdz.bg

Последно променена в Неделя, 09 Декември 2018 23:06

Китното село Столетово грейна за Коледните и Новогодишни празници. Бляскавата украса с която селото засия е благодарение на щедростта на благодетели от селото и е направена с много любов и желание от неговите жители. 

“Благодаря ви, момчета за помощта при поставянето на Коледната украса. Вярвам, че когато сме сплотени и си помагаме, ще се случват добри неща.”, написа във Фейсбук кметът на селото Мирослав Колев. 

 

Кметът благодари и на Петя Павлова, за инициатива “Коледна вечеря на пенсионер в нужда от Столетово". 

 

“Нека вдъхнем надежда на самотни възрастни хора в дните преди Коледа. Всеки, който иска може да помогне с консервирани храни в Кметство село Столетово, общ. Карлово. 

Събирането им ще продължи до 20 декември, а на 22 и 23 декември ще бъдат раздадени на нуждаещите се възрастни хора от селото.” 

Източник/ село Столетово