Karlovo-News.com

Информационният сайт за Карлово и региона

Нед10212018

Last update

На редовно заседание на Общински съвет – Карлово, което се проведе в зала „Васил Караиванов“, съветниците приеха годишния отчет за изпълнението на Бюджет 2017 на община Карлово, докладван от кмета на общината д-р Емил Кабаиванов. Кметът даде информация за изпълнението на Бюджета на община Карлово, сметките за средства от Европейския съюз и актуализирано разпределение на промените по бюджета за полугодието на 2018 година.
 На сесията единодушно бяха приети и утвърдени мрежата от училища и детски заведение на територията на община Карлово за предстоящата учебна 2018/2019 година и дофинансирането на паралелки в училищата с пълняемост под задължителния минимум. Да се направи уеб страница, която да рекламира забележителностите и туристически маршрути в общината, бе друго решение, което съветниците взеха, с цел развитие и популяризиране на местния туризъм.
Общо 44 точки разгледаха общинските съветници на днешното заседание, решенията за които ще бъдат качени на официалния сайт на община Карлово в законно установения срок.
Последно променена в Петък, 31 Август 2018 20:02
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
УВАЖАЕМИ  СЪГРАЖДАНИ,
 
      Във връзка със зачестили сигнали от граждани  за нарушаване на обществения ред и спокойствието им Ви напомняме, че съгласно:
 
 • Чл.9, т.4 от Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Карлово се забранява извършването на дейности от битов и стопански характер в жилищните сгради и в близост до тях, с които се нарушава спокойствието на живущите между 14:00ч. и 16:00ч. и между 22:00ч. и 8:00ч. в делничните дни и между 14:00ч. и 16:00ч. и 21:00ч и 9:00ч. в празничните и почивните дни, с изключение на дейностите по организирано събиране и извозване на битовите отпадъци.
 • Чл.9, т.5 от същата Наредба се забранява провеждането на сватбени, семейни и други частни събирания на места, общинска собственост, като тротоари, площади, улици, междужилищни пространства, градини, паркове и други територии, както и в открити частни имоти, с които се нарушава обществения ред и спокойствието на гражданите.
 • Чл.27 (1) т.19 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Карлово се забранява изнасянето на озвучителна техника пред търговските обекти и озвучаването на пространството около тях под каквато и да е форма.
             
     При установяване на  нарушения и неспазване на Наредбите на Общински съвет Карлово, на нарушителите ще бъдат съставени актове, съгласно действащото законодателство. 
 
 
 
 Звено „Инспекторат”
 
Весела Сотирова
 
Директор звено ”Инспекторат“

За поредна година 6 младежи и един ръководител, подготвени от Младежи информационен център-Карлово участваха в международния младежки лагер „Радуга“ в побратимения на Карлово град Брянск в Русия.

Заедно с връстниците си от Русия, Литва, Латвия, Беларус и Молдова младежите се забавляваха, играха спортни и щафетни игри и имаха възможност да усетят руското гостоприемство и култура. Те от своя страна представиха забележителностите на България и Карлово, Празника на розата и Празника на лавандулата в Карлово, научиха връстниците на традиционно българско хоро и ги почерпиха със сладко от рози. Виктория Трифонова- втора подгласничка на Царицата на Розата 2018 стана Мис Лагер „Радуга 2018“ и заплени всички с българската красота и чаровната си усмивка.

Младежите бяха приветствани в лагера от кмета на Брянск –Александър Хлиманков, а при завръщането си в Карлово те благодариха на кмета на Карлово Д-р Емил Кабаиванов за възможността да се включат в този международен лагер и да опознаят руската култура.

 

Източник/ МИЦ - Карлово

Последно променена в Четвъртък, 30 Август 2018 18:02
Коледната ваканция за учениците през следващата учебна година ще продължи 12 дни – от 22 декември 2018г. до 2 януари 2019г. включително. Това предвижда утвърденият график на учебното време и ваканциите за новата 2018/2019г. Първата почивка за децата през есента ще бъде от 1 до 4 ноември 2018г включително. Междусрочната ваканция ще е само един ден – 5 февруари 2019г. Вторият учебен срок започва на 6 февруари. През пролетта учениците от I до XI клас ще почиват от 30 март до 7 април 2019г. включително. За дванадесетокласниците пролетната ваканция е от 5 до 7 април включително.
 
Матурите през следващата година остават на същите дати – на 21 май 2019г. по български език и литература и на 23 май 2019г. по предмет по избор. Държавните зрелостни изпити по желание ще се проведат в периода 28 май - 31 май 2019 г. В сесията август-септември 2019г. изпитът по български език и литература ще е на 28 август 2019г., вторият задължителен - на 29 август, а изпитите по желание - в периода 30 август - 04 септември 2019г.
 
Националните външни оценявания за IV клас ще започнат с изпит по български език и литература на 9 май 2019г. На следващия ден ще е по математика, а оценяванията по „Човекът и обществото“ и по „Човекът и природата“ ще са на 14 и 16 май 2019г.
 
Според утвърдения график седмокласниците ще положат национално външно оценяване по български език и литература на 17 юни, а по математика – на 19 юни 2019г. Подаването на документите за участие в приема за гимназиите ще е от 3 до 5 юли 2019г. Резултатите от първото класиране на учениците трябва бъдат обявени до 11 юли 2019г. , а от второто класиране до 18 юли. Обявяването на незаетите места след втори етап на класиране ще бъде на 23 юли.
 
Източник/mon.bg

 

Община КАРЛОВО, Област ПЛОВДИВ
 
 С Ъ О Б Щ А В А
 
на заинтересованото население за разработени
 
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ на Общ устройствен план на ОБЩИНА КАРЛОВО и Доклад за екологична оценка на плана
които са достъпни за разглеждане от интересуващите се в сградата на община Карлово
всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа за периода от 31.08.2018 г. до 01.10.2018 г.
 
ИНФОРМАЦИЯ за плана:
 
 • Планът се разработва на основание Планово задание за изработване на ОУП, одобрено от Общински съвет Карлово.
 • Период на действие: Прогнозният период, за който се създава ОУП на община Карлово е 2035-та година.
 • Териториален обхват: ОУПО вкючва общинския център и отделните населени места заедно с техните землища - гр. Карлово, град Баня, с. Бегунци, с. Богдан, с. Васил Левски, с. Ведраре, с. Войнягово, с. Горни Домлян, с. Домлян, с. Дъбене, с. Иганово, град Калофер, с. Каравелово, с. Климент, град Клисура, с. Куртово, с. Кърнаре, с. Марино поле, с. Московец, с. Мраченик, с. Певците, с. Пролом, с. Розино, с. Слатина, с. Соколица, с. Столетово и с. Христо Даново.
 • Засегнати елементи на НЕМ: Значителна част от територията на община Карлово попада в границите на защитени зони от мрежата Натура 2000. Части от общината попадат в следните зони: „Река Стряма“ BG0000429, „Средна гора“ BG0001389, „Средна гора” BG0002054, „Централен Балкан буфер“ BG0001493, „Централен Балкан буфер“ BG0002128 и „Централен Балкан “ BG0000494 (по двете директиви).;
 • Основни цели на плана: Основна стратегическа цел на Общият устройствен план на община Карлово е да създаде териториална планова основа за нейното дългосрочно устойчиво устройствено развитие в съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и със специфичните за община Карлово природни, културно-исторически, икономически, туристически и други ресурси.
 • Финансиране: частично финансиране с държавни средства и собствени средства;
 • Срокове на изготвяне: 2018 г.;
 • Орган за прилагане на плана: Община Карлово;
 • Орган за приемане на плана: Общински съвет на община Карлово.

 

Предварителният проект на ОУП и Докладът за екологична оценка на ОУП на община Карлово, с всички приложения и материали към тях, са на разположение на заинтересованите лица в сградата на община Карлово, област Пловдив, всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа за период от 30 дни – от 31.08.2018 година до 01.10.2018 година.
Становища по плана и екологичната оценка към него се приемат до 31.09.2018 година в писмен вид, на адреса на община Карлово – град Карлово, община Карлово, област Пловдив, ул. „Петко Събев” № 1 или на електронната поща на община Карлово: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.">Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Общественото обсъждане на предварителен проект на ОУП на община Карлово и Доклад за екологична оценка ще се проведе на 02 октомври 2018 година от 14,00 часа в Заседателна зала на община Карлово.
За въпроси и допълнителна информация:
Милена Ковачева – началник на отдел „Природни ресурси, екология и земеделие“ към Община Карлово, тел. 0335/54517;
арх. Коларова – ръководител проект,  разработил предварителен проект на ОУП – телефон: 0884/697 453;
инж. Антоанета Стефанова – ръководител колектив, разработил Доклада за ЕО -телефон: 0878/130 449 и
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. ">Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

По повод 90 години от създаването на НЧ "Васил Левски-1928г." с.Климент настоятелството организира:
 
 Литературна вечер от 19.00ч. на 29.08.2018г. в библиотеката.
 
Представяне творческия портрет на писателката Атанаска Нанева.
Връчване на наградите от проведения конкурс за есе на тема "Читалището - културен и духовен център".
 
 
 
 
 
На 30.08.2018г. от 19.00ч. в Храм "Св.Георги" заупокойна литургия на всички починали читалищни дейци и самодейци.
Каним близките на починалите и всички желаещи да присъстват.
 
 
 
 
31.08.2018г. - 19.30ч. - Площад „Св.Климент Охридски“ Концерт – спектакъл „Жива вода“ с участието на всички читалищни колективи с над 100 самодееца.
 
Последно променена в Сряда, 29 Август 2018 10:35
Заключителен етап на проекта: „Мъдростта на книгите и знанието, изграждаща сила на утрешните будители!”
 
Карнавал „Любим приказен герой” и „Живи библиотеки“
Заповядайте на 20 септември 2018 год. (четвъртък) от 9:30 ч. в парк „Здраве”
 
Бенефициент: Общинска библиотека „Д-р Иван Богоров”, гр. Карлово
Партньори: Сдружение „Млади, активни, креативни”, с. Куртово
 
Този проект се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот”, в изпълнение на договор РД11-00-338/20.12.2017 г. с Министерство на културата.
 
 
Източник/ Общинска библиотека „Д-р Иван Богоров”, гр. Карлово
Последно променена в Сряда, 19 Септември 2018 22:07

Безпроблемно ще започне новата учебна година на територията на Община Карлово след изпълнението на сериозна строително-ремонтна програма. Това каза в предаването „Часът на Карлово“ по Радио „Фокус“ – Пловдив кметът на Общината д-р Емил Кабаиванов. По думите му, вече е приключило изграждането на спортни площадки в ОУ „Райно Попович“, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, „СУ „Васил Левски“ и СУ „Христо Проданов“. „ В СУ „Христо Проданов“ се извършва ремонт и обновяване на плувния басейн, който ще се използва от всички училища в Карлово. Там предстои през септември да се осъществи основен ремонт на покрива на цялото училище, който пострада при ураганния вятър през месец февруари. Завършва изграждането на нов корпус на детската градина в село Розино и монтирането на нови детски площадки за всяка една група във всички детски градини в град Карлово и кв. „Сушица“. Всичко това е вече в заключителен етап. Само ремонтът на покрива на СУ „Христо Проданов“ трябва да бъде приключен до 15 септември“, каза д-р Емил Кабаиванов. Той посочи, че на заседание на Общинския съвет, което ще се проведе в четвъртък, ще бъде обсъдена общинската училищна мрежа като паралелки, като увери, че няма опасност да бъдат закрити учебни заведения. Кметът на Карлово д-р Емил Кабаиванов каза още, че във връзка с безопасността на учениците е обновена маркировката по всички пешеходни пътеки около училищата.

Пет улици са ремонтирани в град Карлово  от началото на 2018 година. Това каза в предаването „Часът на Карлово“ по Радио „Фокус“ – Пловдив д-р Емил Кабаиванов, кмет на Общината. 
Ремонтирани са улиците „Тодор Каблешков”, „Александър Стамболийски”, „Васил Левски”, „Тодор и Ана Пулеви” и „Водопад“. По думите на д-р Емил Кабаиванов, ул. „Водопад“ в Карлово ще се превърне в най-голямата пешеходна зона в града. „Предстои нейното завършване и откриването й. Остава да се извършат дейности по оборудване с необходимите елементи на градската среда, също да се озелени“, обясни кметът на Карлово.
„Фокус“ припомня, че предстои ремонт на улици в 15 населени места на територията на Община Карлово. В близките няколко дни ще бъдат сключени договори с изпълнителите, като ремонтите са стъпка от изпълнението на инвестиционната програма на Общината. Ще се извърши ремонт на улици, посочени от кметовете на съответните населени места.
Карловският щангист Иван Лухов се класира на второ място на Световното първенство по вдигане на тежести - категория MASTERS (ветерани), което се проведе в Барселона /Испания/ от 18 до 26 август. Иван Лухов стана вицешампион в категория до 94 кг. Българският отбор участва с 8 състезатели, сред които легендите в този спорт Асен Златев – олимпийски шампион и Ангел Генчев – световен и европейски първенец. Българските тежкоатлети спечелиха общо 3 златни и 2 сребърни медала, единият от тях за карловеца Иван Лухов.
Освен, че продължава да участва в престижни състезания, Иван е личен треньор на европейската шампионка по вдигане на тежести за девойки и голяма надежда за женските щанги Галя Шатова.
 
ПРЕСЦЕНТЪР НА ОБЩИНА КАРЛОВО
 
0335/54-598
 
 
Последно променена в Сряда, 29 Август 2018 15:17