Karlovo-News.com

Информационният сайт за Карлово и региона

Сря02202019

Last update

Мобилни екипи от служители на отдел „Охранителна полиция“ и секторите „Икономическа полиция“ и „Криминална полиция“ ще осъществят срещи и прием на граждани на 12 февруари в няколко населени места на община Карлово. Екипите ще се срещнат и ще разговарят с жителите от с. Домлян, с. Бегунци, с. Мраченик, с. Васил Левски, с. Слатина, с. Столетово. 
 
Срещите имат за цел по-активно присъствие на полицейски служители в малките населени места. По разпореждане на главния секретар на МВР, от месец ноември миналата година, мобилните екипи ежемесечно посещават селата, в които няма постоянно полицейски инспектори. Така хората от малките и отдалечени населени места имат възможност пряко да информират униформените за нарушения на обществения ред и Закона за движение по пътищата, извършени престъпления, както и за случаи, за които е необходима намесата на други компетентни институции. След приключване на срещите, приетите в писмен вид сигнали се завеждат в деловодството на съответното Районно управление. 
 
Източник/ ОД на МВР  Пловдив
Кукерският състав и женската певческа група при НЧ „В.Левски-1928г“ с.Климент ще представят България на 100-годишния юбилеен карнавал в гр. Алтщатен – Швейцария от 13 до 20.02.2019 г.
 
Българските самодейци са 50 души. Те са били избрани от организаторите на миналогодишните кукерски игри в Перник. Швейцарците са закупили традиционен за Климент костюм, който е изложен в техния карнавален град. Най-голямото признание е, че тази година маската на Климент е на всички лога и рекламни материали и ще бъде разпространена в целия свят, разказа за ПБ Новинар кметът на селото Мано Манов.
 
37 състава от всички континенти ще покажат традиционните за своите страни танци и костюми на карнавала в Швейцария.
 
На снимките: Част от рекламните материали на Швейцария.
 
Източник /www.pbnovini.com
Допълнителни 30 млн. лева ще получат общинските и областните болници, за да се справят с тежкото си финансово състояние. Това съобщи министърът на здравеопазването Кирил Ананиев. Решението беше взето на днешната среща в Министерския съвет на Сдружението на общинските болници с премиера Бойко Борисов, вицепремиера Томислав Дончев и министъра на финансите Владислав Горанов.
 
Ананиев обясни, че общо 30 млн. лева от допълнителния ресурс са разпределени за допълнителни средства, а останалите 36 млн. лева вече са били предвидени в държавния бюджет. От допълнителните средства 18 млн. лева ще отидат за общинските болници, а 12 млн. - за областните.
 
Останалите 36 млн. лева са предназначени за повишаване на заплатите на медицинските служители. Предвижда се възнагражденията в общинските болници да нараснат с между 25 и 40%, като увеличението ще бъде диференцирано на база приходи и процент разходи за персонала.
 
Увеличаването на заплатите в областните болници ще бъде между 10 и 15%, тъй като те имат по-голям капацитет и по-добро усвояване по линия на НЗОК.  Здравният министър посочи, че това ще гарантира нормалното функциониране на системата на здравеопазването в тези болници, както и обслужването на пациентите в тези региони.
 
Министърът уточни, че освен финансовото подпомагане, свързано с разходите за персонал, ще бъдат заделени средства и за нормалното функциониране на общински болници, които извършват дейности по оказването на спешна и неотложна помощ в труднодостъпни и в такива населени места, в които няма други лечебни заведения и приходите от дейност са недостатъчни поради малкия брой на обслужваното население.
 
Съвместно със Сдружението Министерството на здравеопазването ще работи и по преструктурирането на общински болници с цел повишаване ефективността им, поясни Ананиев.
 
От своя страна председателят на Сдружението на общинските болници д-р Неделчо Тотев изрази благодарност от името на управителите на общински лечебни заведения за бързите решения.
 
"Днес постигнахме нещо, което не вярвах че ще се случи. Това е първата стъпка в правилна посока. Всички сме удовлетворени", посочи той.  
 
Припомняме, до решението се стигна, след като медици от общински болници в цялата страна изразиха недоволството си от ниските възнаграждения. В края на януари медиците от Козлодуй излязоха на протест. Те поставиха и 10-дневен срок на Ананиев да разреши проблема с нищожните заплати. Медиците бяха подкрепени и от своите колеги в Карлово. 
 
Вчера премиерът Бойко Борисов се зарече, че докато е на власт, няма да закрива болници. Той разпореди на Министерството на здравеопазването да започне анализи на финансовото състояние на всяка една от общинските болници в страната.
 
От своя страна министърът на здравеопазването Кирил Ананиев заяви, че се обмисля идеята да се осигурят средства за общински болници чрез предоставянето им на "защитен" статут.

ВАЖНО  СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, КОИТО ОТГЛЕЖДАТ ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

 

    УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,

   Във  връзка с приетия  Закон за изменение и допълнение на Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на европейския съюз, (Дв.106 от 21.12.2018г.), в чл. 58н и чл. 58о са направени промени в нормативната база, касаеща мониторинга на пазара на зърно. Съгласно промените:

  1. Земеделските производители на зърно, подават ежегодно в съответната областна дирекция „Земеделие“ декларация по образец, за количество произведено зърно през текущата година. Декларацията се подава в срок:

а/ 30 септември- за обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале, рапица

б/ 30 ноември-за царевица, слънчоглед, соя и оризова арпа.

Образец на декларацията ще бъде утвърдена с изменение на Наредба № 23/ 29.12.2015г.

2.1 Обектите за съхранение на зърно подават ежемесечно, до 3-то число на следващия месец,  декларация за налично количество зърно в тях.

 2.2 В срок до 30.03.2019г. собствениците или ползватели  на  складовете с капацитет над 50 тона да подадат декларация за вписване в регистъра на обектите за съхранение на зърно. /по образец от Наредба № 23/ 29.12.2015г.–Приложение № 1, Декларация за местонахождението и капацитета на обект за съхранение на зърно, като прилагат нотариален акт, удостоверяващ правото на собственост или на ползване, копие на договор за наем/. 

Информацията се отнася за обекти, които до настоящият момент не са вписани в базата данни на ОДЗ-Пловдив.

  1. Предприятията за преработка на зърно подават в края на всяко тримесечие в съответната областна дирекция „Земеделие“, декларация по образец, за количеството преработено от тях зърно по видове за съответното тримесечие.

 Основни понятия и обекти, по нормативната база:

1 „Зърно“ е обикновена пшеница, твърда пшеница, царевица, ечемик, ръж, овес, тритикале, слънчоглед, рапица, соя, и оризова арпа.

  1. Декларации за произведено количество зърно се подават от всички земеделски производители които отглеждат зърно на площ над 500 дка.
  2. Обект за съхранение на зърно е отделен склад или група складове с общ капацитет над 50 т, който се намира на един адрес или в един имот.
  3. „Предприятие за преработка на зърно“ са мелници, включително оризовите, предприятия и цехове за производство на фуражи, нишесте, малц, белени слънчогледови семки, биогорива, маслодобивни предприятия, спиртоварни, пивоварните и предприятия за пакетиране на зърно и зърнени продукти.

 

С уважение,

 

Елена Димова (Директор)

Дирекция Администативно-правна финанасово-стопанска дейност и човешки ресурси

31.01.2019г. 10:15ч.

ОДЗ-Пловдив

 

 

Електронният подпис се намира в отделен файл с название signature.txt.p7s

Последно променена в Четвъртък, 07 Февруари 2019 19:11
Кабинет за работа с деца, нуждаещи се от специализираните грижи на логопед, ресурсен учител и психолог, бе официално открит на 4 февруари т.г. в Детска градина „Зорница” в Карлово.
Малчуганите от детското заведение вече имат специална стая, съвременно оборудвана в съответствие със спецификата на децата със специални образователни потребности /СОП/: развиващи и образователни игри – внос от Германия, закупени от специализиран магазин; пособия за алтернативна и допълваща комуникация; логопедични карти; дидактични игри, разработени от учителите; учебни и методически ръководства; арт материали и консумативи. Всички те ще бъдат обновявани и допълвани в процеса на терапевтичната работа.
Освен трите деца със СОП, подкрепа за личностно развитие от специалистите ще получават и малчуганите с поведенчески и говорно-речеви проблеми.
На официалното откриване на кабинета присъстваха деца, техните родители и председателят на Обществения съвет към ДГ „Зорница”. Благодарност за професионализма и всеотдайността към екипа на детската градина отправи Мария Паунова - родител на дете със СОП. Гости на събитието бяха заместник-кметът на община Карлово Антон Минев и Зейнеп Ходжа – държавен експерт в Министерството на образованието и науката. Те поздравиха ДГ, децата и родителите. Водосвет за здраве отслужи отец Христо Минчев.
-----------
Развитието на потенциала на всяко дете чрез високо качество на педагогическо взаимодействие е мисия, заложена в Стратегията на детската градина. Произтичащите от реалността трудности провокират екипа да бъде различен, креативен, търсещ новото и най-вече - полезното за децата. Отчитайки това и констатирайки нуждите на своите възпитаници, екипът успя да реализира още един проект - обособяване на самостоятелен кабинет за личностното развитие на децата.
 
Източник/ Община Карлово
Последно променена в Вторник, 05 Февруари 2019 15:06

Пет язовира на територията на област Пловдив имат нужда от спешен ремонт. Това съобщи в интервю за Радио «Фокус»- Пловдив Валери Баранов, главен експерт по сигурността в Областна администрация – Пловдив. Два от тях са собственост на Напоителни системи, другите са общински. Това са язовирите на Златовръх и Горни Домлян. „Те са източени целите в момента и могат да поемат количествата, каквато и вода да дойде“, каза Баранов. Третият проблемен язовир е при Голям чардак, където има свличане. Там е прокопана стената, за да не се събира вода. „Това са най-опасните три язовира в областта“, каза Баранов. Експертът посочи още и язовира между Карлово и Сопот и този при Климент, където също има проблеми с преливниците. Днес специално създадена комисия ще ги проверява на място. Оторизирана да наблюдава водоемите в областта е и Държавна агенция за метрологичен и технически надзор. Представители на агенцията също са включени в комисиите. Те изпращат до Областната администрация ежедневен бюлетин за състоянието на водоемите в областта. По заповед на премиера до края на месец декември е трябвало да бъдат изготвени констативни протоколи и издадени предписания за проблемните водоеми. Около края на този месец сроковете за това изтичат. Ето защо ще има нова комисия, която ще направи огледи на място, каза още Валери Баранов.

Последно променена в Вторник, 05 Февруари 2019 11:26

Считано от 01.02.2019 г. е възложено временното обслужване на линия КАРЛОВО - КАЛОФЕР на "Хеброс бус" АД до провеждане на процедура по обществена поръчка за избор на превозвач.

 

Абонаментни карти се издават в гр. Карлово в бюрото за продажба на карти на фирма "Кастел" в Културния дом. Работно време от 08:30 ч. до 13:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:30 ч., телефон за информация: 0889911842

 

Източник/ http://hebrosbus.com

Последно променена в Вторник, 05 Февруари 2019 15:28
Община Карлово обявява конкурс за носител на Националната награда за чистотата на българския език на името на д-р Иван Богоров. С наградата се удостояват български и чужди автори за произведения на български език, с ярък принос в националната литература, написани с обич към книжовния език, завещан ни от д-р Иван Богоров.
   Присъжда се всяка година, на живи автори, за цялостен принос или отделни творби в следните направления: литературни произведения, литературна критика, публицистика, научни изследвания.
    Община Карлово очаква мотивирани предложения до 31 юли 2019 г. на адрес: Община Карлово, ул. „Петко Събев“ №1, 4300 Карлово.
Аргументираните предложения трябва да бъдат запечатани в плик с надпис “Предложение за Националната награда за чистотата на българския език на името на д-р Иван Богоров“, адресирани до Кмета на Община Карлово и заведени в деловодството на Общината по реда на пристигане. Предложенията и съпътстващите ги творби се представят на хартиен носител в 2 екземпляра, при възможност – и на електронен вариант. Когато предложението е за цялостно творчество, се прилага и изчерпателна библиография.
  Наградата се връчва в Деня на народните будители – 1 ноември, на основание на експертно решение на комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Карлово.
 
Източник/ Община Карлово

На Трифон Зарезан в Бегунци: От кютюк по бакър вино да налеем и през прагове да прелеем! "От лоза до шиник грозде да берем, от кютюк по бакър вино да налеем и през прагове да прелеем!" Така Царят на лозята - Трифон, приветства гостите и работливите стопани на празничното веселие по повод Деня на лозаря, организирано от община Карлово и Кметство Богунци на 2 февруари в лозовите масиви край селото. За здраве, плодородие и богат урожай през тази година, водосвет отслужи отец Марко Тодоров - архиерейски наместник на Карловската духовна околия. Както традицията повелява, лозята зарязаха кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов, кметът на Бегунци Петко Комитов и Царят на лозята. Народното веселие в центъра на селото започна с приветствия от д-р Кабаиванов, Петко Комитов и Дионисий - богът на виното, лозята и плодородието. "Да е радост в душите и сърцата Ви! Моята мисия е да освободя хората от техните тревоги, да ги накарам да забравят егоизма и възвисят душите си... Опияняващата течност притежава безброй ценни качества. Виното, скъпи мои, е магия. Благославям Ви със здраве, любов и щастие!", повели Дионисий. Заместник-кметът на общината Антон Минев - председател на комисията, съобщи резултатите от конкурса за най-добро домашно вино реколта 2018, в който участваха производители на 18 бели и 23 червени вина. В категорията БЕЛИ ВИНА: - трето място - Любин Киров Калъчев от Карлово - второ място- Иван Димитров Минчев от Карлово - първо място - Матко Енев Кузманов от Карлово В категорията ЧЕРВЕНИ ВИНА: - трето място - Мильо Делчев Милев от с. Слатина - второ място - Петко Ангелов Петков от с. Пролом - първо място - Пламен Стефанов Панчев от Карлово Кметът Кабаиванов връчи награди и поздрави победителите с пожелание да продължават да правят чудодейния еликсир, а след изтеглен жребий предостави на късметлията Иван Димитров Минчев специалната награда - 90-литров резервоар от неръждаема стомана за съхранение на вино, подсигурена от пловдивската фирма ТМ ИНОКС. Всички желаещи имаха възможност да вдигнат наздравици с бяло и червено вино - почерпка от винарска изба "Сопот", Шато "Копса", от кметовете на общината и на Бегунци. Детската танцова формация, кукерският състав и групата за изворен фолклор към Народно читалище "Светлина 2013 г." в Бегунци; певческите групи при клубовете на пенсионера от селото и от Осетеново, Васил Левски и Ведраре, самодейците от Горни Домлян извиха кръшни хора. За празничното настроение оркестър "Наздраве" от Пловдив огласи с изпълненията си района до здрач. Тържеството, посветено на Деня на лозаря, уважиха секретарят на община Карлово Стефан Стефанов, кметовете на почти всички населени места от общината, десетки жители и гости на Бегунци.

Източник/ Община Карлово 

  Община Карлово предприе мерки за подмяна на изпочупените и амортизирани пейки в парковете в града.
     С тази цел на 17 януари т.г. служители от местната администрация демонтираха както амфитеатралните пейки в парк „Стадиона”, така и неопазените места за отдих в другите паркове. В процес на изработка са новите дървени седалки, които ще бъдат поставени на съответните места.
     По повод коментари в социалните мрежи, свързани с посегателства върху обществено имущество, община Карлово напомня: официални сигнали за нередности, извършени от недобросъвестни граждани, се подават и завеждат в звено „Инспекторат” – тел. 0335/ 54-688; 089/ 340-61-52 и на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Последно променена в Петък, 01 Февруари 2019 18:41