Karlovo-News.com

Информационният сайт за Карлово и региона

Съб02222020

Last update

Back Вие сте тук:Начало РЕГИОНАЛНИ 60 сопотчани с личен асистент по проект „Създаване на дневен център за независим живот в община Сопот”
Вторник, 17 Юли 2018 18:47

60 сопотчани с личен асистент по проект „Създаване на дневен център за независим живот в община Сопот” Избрана

Оценете
(1 глас)

 Общината представи отчета си за успешното изпълнение и реализация на проекта.

  

С близо 470 хиляди лева безвъзмездна финансова помощ по линия на Европейския социален фонд бе осъществен проектът “Създаване на дневен център за независим живот в община Сопот”. Средствата бяха използвани за издръжката, ремонт и оборудване с необходимите съоръжения и мебели на общинско помещение, което бе превърнато в Дневен център за хора със специални нужди живеещи на територията на общината. От своя страна Община Сопот е покрила със бюджетни средства двукратното повишаване на минималната работна заплата, за пълното работно време, на което са наети всички асистенти и домашни помощници. Мултидисциплинарният екип за нуждите на центъра, включва социален работник и психолог на пълно работно време и медицински фелдшер на половин работен ден. „Екипът имаше задачата да предоставя услуги на потребителите и техните семейства както в сградата на Центъра, така и в домашна среда, като със специален фокус бяха децата“, разказа Йордан Кънчев ръководител на проекта при представянето на отчета по проекта. Той поясни, че психологическата подкрепа за потребителите бе изцяло дейност на психолога на Дневния център, като методите на работата включват терапии, насочени към изграждане и поддържане на позитивна нагласа, преодоляване на различни страхове, активизиране на умствената дейност, преодоляване на агресия, нормализиране на дишането и повдигане на духа. „Общият брой на участниците в проекта достигна 122-ма души, като това включва потребители; лични и социални асистенти; домашни помощници, мултидисциплинарен екип и екип по управление на проекта“, заяви още Кънчев. Той подчерта, че услугата личен асистент е била предоставена на 60 души.

При представянето на отчета по проекта присъстваха г-жа Мариана Кацарова, председател на ОбС Сопот, представители на Клуба на инвалида, Български червен кръст и Центъра за обществена подкрепа.

„Предоставяните интегрирани услуги в Центъра и в домашна среда включват подпомагане на лицата да посрещнат ежедневните си битови нужди. Също така психологическа подкрепа, медицински услуги, съдействие в болнични заведения. В човешки аспект асистентите изпълняват важна роля, а именно потребителите да имат социални контакти като им правят компания, придружават ги на разходки или пък им помагат когато имат някаква работа в различни институции в Сопот или извън него.“, поясни още Кънчев. Проектът “Създаване на дневен център за независим живот в община Сопот” обхваща две групи: лица с трайни увреждания и техните семейства и хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване. За период от година и половина бяха наети 37 лични и социални асистенти и домашни помощници. Координаторът на проекта г.жа Мария Димитрова заяви, че и след приключването му услугата личен асистент ще продължи да функционира. 

       

За повече информация: 0877 392 973

Facebook–страница на проекта: „Дневен център за независим живот - община Сопот“;

Официална страница на проекта: http://www.dcil-sopot.com/1

Този документ е изготвен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 

Прочетена 965 пъти