Karlovo-News.com

Информационният сайт за Карлово и региона

Нед01262020

Last update

Back Вие сте тук:Начало РЕГИОНАЛНИ Инж. Манол Манолов за Доклада на АДФИ във връзка с констатираните финансови нарушения при ремонта на мемориален комплекс „Христо Ботев“ гр. Калофер
Сряда, 10 Юли 2019 13:45

Инж. Манол Манолов за Доклада на АДФИ във връзка с констатираните финансови нарушения при ремонта на мемориален комплекс „Христо Ботев“ гр. Калофер Избрана

Оценете
(1 глас)

В качеството си на общински съветник и Председател на групата от общински съветници на БСП, се чувствам длъжен да реагирам на поредицата твърдения с невярно съдържание, които бяха направени от Кмета на Община Карлово – д-р Емил Кабаиванов в национален ефир, по повод Доклада на АДФИ, за констатираните нарушения при ремонта на мемориалния комплекс в гр.Калофер.

 

Първо невярно твърдение: „Този Доклад на АДФИ не е окончателен!“

 

Окончателен е и освен това вече е предоставен и на Прокуратурата, за предприемане на съответните действия, съгласно законите на Р България.

 

Второ невярно твърдение: „Никъде в този Доклад не се споменава, че аз или някой от моя екип е виновен за нещо, по някакъв начин!“

 

Не само, че се споменава, ами дори има и констатирана вина! Цитирам част от Доклада на АДФИ:

 

„Видно от гореизложеното, за периода от 09.09.2016 г. до 14.03.2019 г. от Кмета на Община Карлово НЕ СА предприети мерки за обезпечаване изпълнението на договора с валидна банкова гаранция, като по този начин не са защитени финансовите интереси на общината.“

 

Допълнителен въпрос е, защо упълномощените от Кмета лица, в случая – зам. Кмета Данка Люртова и гл. счетоводител Атанас Кузманов въобще подписват Договор, при липса на документ за внесена банкова гаранция в размер и за срок, които са задължителни съгласно със същия.

 

Трето невярно твърдение: „Фирмата изпълнител е обжалвала Доклада и чакаме произнасянето на компетентните органи, поради което не мога веднага да я повикам да си оправи некачествено свършените работи!“

 

Фирмата изпълнител и фирмата, осъществяваща строителен надзор наистина са обжалвали, но не Доклада, а констатациите на вещото лице, назначено от АДФИ и процедурата по възлагане извършването на експертна дейност от него, но тъй като доказателствата в подкрепа на твърденията им са били недостатъчни и несъществени, то цитирам Доклада:

 

„Видно от гореизложеното, е спазен законоустановения ред при сключване на договора с вещото лице, с оглед на което не са налице основания за възлагане на повторен експертен анализ.“

 

т.е. обжалването на фирмата-изпълнител е отхвърлено и това не може да е причина Кмета на общината да бави искането си към нея за незабавно отстраняване на всички пропуски, повреди, нередности и т.н.

 

Четвърто невярно твърдение: „Веднага вадя изпълнителен лист срещу фирмата и взимам парите, които сме и надплатили!“

 

Няма как да стане веднага. Изпълнителен лист се издава от Съда и то само, след заведен иск, образувано срещу фирмата изпълнител дело и постановено определение в полза на Общината, като възложител на строително-ремонтните работи. Колко време ще е отнеме една такава процедура и колко ще струва това на Общината, т.е. на нейните жители?

Още повече, че – отново ще цитирам Доклада на АДФИ:

 

„Предвид обстоятелството, че срокът на валидност на предоставената при подписване на договора банкова гаранция е изтекъл на 09.09.2016 (няма отново да питам, защо при това положение договора въобще е бил подписан от Данка Люртова и Атанас Кузманов), към момента на финансовата инспекция Община Карлово е ЛИШЕНА от възможността да се разпорежда със средствата, в размер на 11 857,15 лв, представляващи гаранция за изпълнение, на основание чл.16 от сключения договор. По този начин не са защитени финансовите интереси на Община Карлово“

 

Пето невярно твърдение: „Кметът на общината не може да отговаря за всичко!“ 

 

Не знам дали д-р Кабаиванов може да го прави, но знам, че съгласно с чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА той е ДЛЪЖЕН да го прави. Цитирам:

 

чл.44 (1) Кметът на общината: 

1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината.

 

Шесто невярно твърдение: „Отговорността за подписаните документи се носи персонално и само от тези, които са подписвали документите, т.е. от строителния надзор и инвеститорския контрол и Кметът на общината няма нищо общо с това!“

 

Отново цитирам ЗМСМА: чл.44 (1) Кметът на общината:

2. ​насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи т.е. включително и на строителния надзор и инвеститорския контрол в случаите, когато Общината е възложител на някаква поръчка и е страна по подписан Договор с неин изпълнител или подизпълнител.

 

Казано е, че: „Когато фактите говорят и боговете мълчат!“

Надявам се, че д-р Кабаиванов не се има за нещо повече от боговете и ще прояви благоразумието да замълчи поне по тази тема, защото независимо от красивите снимки как изглежда комплекса СЛЕД ремонта му, обобщено фактите са следните:

 

1. Зам. кмета Данка Люртова и гл. счетоводител Атанас Кузманов, като упълномощени от Кмета (от него) лица, подписват Договор за възлагане на поръчка без да има валидна банкова гаранция за целия период от 6 200 дни (това са 20, а не 10 години както заяви Кмета Кабаиванов), както изрично е записано в чл.16 на същия Договор и по този начин не са защитили финансовите интереси на Община Карлово;
2. ЗАРАСТРОЙ ООД без правно основание е получила материална облага в размер на 101 300,87 лв. с ДДС, т.е. платено й е за нещо, което фактически не е извършила;
3. Освен неизпълнените от фирмата строително-ремонтни дейности са установени и НЕКАЧЕСТВЕНО изпълнени такива, на обща стойност от около още 50 000 лв. т.е. сумата, с която е допуснато да бъде ощетена Община Карлово и държавата нараства на близо 150 000 лв. с ДДС или 50% от това, което с постановление на МС бе предоставено целево за ремонта на мемориалния комплекс на Христо Ботев в гр.Калофер.

 

Предизборната треска и притеснението, дали въобще ще му бъде възможно да участва в местните избори наесен, не бива да са основание за д-р Емил Кабаиванов да въвежда в заблуда гражданите, изказвайки неверни твърдения в национален ефир.

 

Благодаря за възможността, която ми предоставихте да представя на жителите на община Карлово фактическата ситуация, около констатираните злоупотреби при извършването на ремонтните дейности на мемориалния комплекс на Христо Ботев в гр.Калофер!

 
Прочетена 638 пъти