Karlovo-News.com

Информационният сайт за Карлово и региона

Пон11112019

Last update

Back Вие сте тук:Начало РЕГИОНАЛНИ Общински исторически музей- Карлово с ново издание на книгата „Ботьо Петков“
Петък, 14 Декември 2018 18:46

Общински исторически музей- Карлово с ново издание на книгата „Ботьо Петков“ Избрана

Оценете
(1 глас)
„….Особено съм задължен към баща ми, който е по-горен за мен от баща, като ми е дал първоначалното образование“! Христо Ботев писмо до Хр. Георгиев, октомври 1868 г.
Ново издание на книгата „Ботьо Петков“ автор Атанаска Петкова-Нанева, издава Исторически музей-Карлово.
Името на Ботьо Петков се е наложило като име на достоен баща на велик син. Но нима е възможен героичният подвиг без скромната всеотдайност и ако Калофер ни разкрива едно величаво минало, в което се ражда Христо Ботев, то цялостната дейност на Ботьо Петков обяснява обстоятелствата, при които израства, учи и се формира младия Ботев като личност, поет и революционер под благотворното влияние на своя баща. Дори само заради това, заслугите на Ботьо Петков в нашата история са безспорни, но няма да е достатъчно, ако го оценим само като един достоен баща на гениален син.
Отразявайки подвига на Ботевата чета, цариградския кореспондент в-к „Голос“ пише, че воеводата е син на писател. Признанието на заслугите на Ботьо Петков уважението, с което се споменава сред одеските и букурещките българи, консулските доклади на Найден Геров, в редакциите на вестниците „Цариградски вестник“, „Дунавски лебед“ и дори във в-к „България“ горещия патриот и виден общественик, един от първите руски възпитаници, активен участник в борбата за църковна независимост, приносът му в изграждането на новобългарския език, ролята на неговите преводи за националното ни пробуждане, връзките на видния възрожденски учител с революционния кръг на Раковски, са доказателство за значимостта на жизнения му път.
„Прилежание ревностно, поведение доволно, честно и скромно“.
Жизненият път на Ботьо Петков не е дълъг само 54 години. Той започва в Карлово, минава през Одеса и спира в Калофер, където скромно завършва. Роден в Карлово Ботьо Петков израства в будна и родолюбива среда. По бащина линия е от стария свещенически род Тачеви. Майка му Ана е от видния карловски род Нектариеви. Той е един от първите и най-способните ученици на Райно Попович в Карлово. 1841-1843 г учи в Одеската семинария. Богатата библиотека с френски, гръцки латински и руски книги, която по-късно Ботьо Петков урежда в калоферското училище и прилага наученото по най-блестящ начин, допринася за оформянето му като непримирим борец за народно просвещение. С добрите си знания, с присъщия му ентусиазъм, посрещнат радушно от калоферци, близо 30 години работи като народен учител. Установил се твърдо в Калофер, спечелил уважението на жителите му, през 1845 г. се задомява за Иванка Ботева. Достойната съпруга на Ботьо Петков в продължение на двадесет и три години дели с него радости и скърби и понася безброй лишения, но до смъртта си с гордост се подписва „Иванка учител Ботева“.
Учител и просветител. „Нам сега от всичко друго най-нужно е просвещението“. Двадесет и пет годишното учителствуване на Ботьо Петков в Калофер съставлява епоха в просветното дело и нареждат името му сред имената на най-изявените педагози през Възраждането. „В Калофер той наследява учителското място от Н. Бозвели. „…Учителят навред в Българско беше светилник на земята, най-образованото, най-интелигентното лице… Той беше инициатор за всяко местно благоначинание: съграждане на училище, основаване на дружество, даване на театрално представление и др. Освен добрата му подготовка и всеотдайност за изключителното му обаяние способстваше и вродената му ораторска дарба. Публичните речи на Б. Петков го правят незаменим оратор на всяко тържество в продължение на четвърт век. Просветен реформатор въвежда класната форма на обучение и в карловското училище в периода 1854-1858 г., когато се премества в родния си град. С него до 10-та си година в Карлово учи и Христо Ботев.
Преводачът. Започнал книжовната си дейност още през 40-те год. в Одеса, където превежда от руски език „Нещо за безграмотните человеци“ 1843 г., „Психология или душесловие за учение на децата“ 1844 г., „Кратка всеобща география“1858 г., в която особено ценна е частта за България и Турция, които са оригинален негов, труд „Календар…за 1851 г., печатан в Константинопол“ 1850 г. Най-значимият превод на Б. Петков е „Критически издирения за историята българска“ на Ю.Венелин, 1853 г. След „Царственика“-печатния вариант на Паисиевата история от 1844г. на Хр. Павлович, „Горски пътник“ на Г. Раковски 1868 г. и книгата на Г. Кръстевич „История Блъгарска“ 1868 г., това се трите най-значими книги след „Царственика“ с неповторимо значение за националното ни пробуждане. Въз основа на записки по московското издание от 1842 г. на тази книга Б. Петков преподава история в Калоферското класно училище. Едно от най-ранните четива на Хр. Ботев по българска история е получавал от уроците и речите на своя баща и неговия превод на Венелиновата история.
Общественик и публицист-борец за езиково единство, независим български език в независимо българско училище и независима Българска православна църква. Публицистиката на Б. Петков разкрива неговия страстен полемичен темперамент интелектуален потенциал, завидни исторически познания, стоящ на принципна висота. Малко са отговорите в нашата възрожденска преса, написани с такова достойнство, издигнали авторът им над всякаква дребнавост, защитили блестящо името му и патриотичната му позиция. Твърде вероятно е след 1859 г. в острата полемика с униатите да използва и поезията като активно средство. Дори и само едно стихотворение достигнало до нас свидетелства, че Христо-Ботевият баща е имал заложби да пише стихове, които при първородния му син се развиват по един гениален начин.
Последовател на Раковски. Познанството между двамата бележити възрожденци става още в карловския период от живота на Г. Раковски като ученик на Р. Попович. В навечерието на Кримската война Раковски поставя основите като първи опит за национална политическа организация „Тайно общество“ в помощ на руското командване и подготовка на народа за общо бъдещо въстание. За ръководител на въстанието в Тракия е определен народният учител Б. Петков.
„…Сиромах Боте е заслужил за народа“ Найден Геров. Последните 9 години са най-благотворните но и същевременно най-тежките в живота на възрожденския просветител. Сиромашията преследва и него и семейството, пренебрежението на чорбаджиите, тревогите за семейството и по неговия първороден син, сломяват народния учител. Цялото семейство Ботеви се отличава с пламенно родолюбие, буден дух и непримиримост. Мизерията е техен постоянен спътник, но всички успяват да съхранят гордото достойнство, наследено от баща им.
Книгата е сполучлив опит да се представи цялостния образ на възрожденския просветител, богата му ерудиция, личност с възвишен дух и пламенно родолюбие. Един от тези заслужили българи, носители на най-стойностните добродетели: трудолюбие, скромност и почтеност, подчинили своите способности, непримиримост, талант и ерудиция на всеотдайното служене на народа си, които с делата си сътвориха бурната, преломна и особена важна в националното ни битие възрожденска епоха.
Тази книга е нашия скромен подарък за Коледа. И ако се спряхме точно на нея, то бе не само от желанието да припомним и възкресим личността и делата на пламенния родолюбец, но и водени от вярата, че тези добродетели не са потънали в забвението, а могат да бъдат и днес силата на нашето време. 
Весели празници, Карловци!
Весели празници, Българи!
 
Източник/ Общински исторически музей град Карлово
Прочетена 420 пъти