Karlovo-News.com

Информационният сайт за Карлово и региона

Вт10222019

Last update

Back Вие сте тук:Начало РЕГИОНАЛНИ Важно съобщение за земеделски производители, които отглеждат зърнени култури
Четвъртък, 07 Февруари 2019 19:07

Важно съобщение за земеделски производители, които отглеждат зърнени култури Избрана

Оценете
(1 глас)

ВАЖНО  СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, КОИТО ОТГЛЕЖДАТ ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

 

    УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,

   Във  връзка с приетия  Закон за изменение и допълнение на Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на европейския съюз, (Дв.106 от 21.12.2018г.), в чл. 58н и чл. 58о са направени промени в нормативната база, касаеща мониторинга на пазара на зърно. Съгласно промените:

  1. Земеделските производители на зърно, подават ежегодно в съответната областна дирекция „Земеделие“ декларация по образец, за количество произведено зърно през текущата година. Декларацията се подава в срок:

а/ 30 септември- за обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале, рапица

б/ 30 ноември-за царевица, слънчоглед, соя и оризова арпа.

Образец на декларацията ще бъде утвърдена с изменение на Наредба № 23/ 29.12.2015г.

2.1 Обектите за съхранение на зърно подават ежемесечно, до 3-то число на следващия месец,  декларация за налично количество зърно в тях.

 2.2 В срок до 30.03.2019г. собствениците или ползватели  на  складовете с капацитет над 50 тона да подадат декларация за вписване в регистъра на обектите за съхранение на зърно. /по образец от Наредба № 23/ 29.12.2015г.–Приложение № 1, Декларация за местонахождението и капацитета на обект за съхранение на зърно, като прилагат нотариален акт, удостоверяващ правото на собственост или на ползване, копие на договор за наем/. 

Информацията се отнася за обекти, които до настоящият момент не са вписани в базата данни на ОДЗ-Пловдив.

  1. Предприятията за преработка на зърно подават в края на всяко тримесечие в съответната областна дирекция „Земеделие“, декларация по образец, за количеството преработено от тях зърно по видове за съответното тримесечие.

 Основни понятия и обекти, по нормативната база:

1 „Зърно“ е обикновена пшеница, твърда пшеница, царевица, ечемик, ръж, овес, тритикале, слънчоглед, рапица, соя, и оризова арпа.

  1. Декларации за произведено количество зърно се подават от всички земеделски производители които отглеждат зърно на площ над 500 дка.
  2. Обект за съхранение на зърно е отделен склад или група складове с общ капацитет над 50 т, който се намира на един адрес или в един имот.
  3. „Предприятие за преработка на зърно“ са мелници, включително оризовите, предприятия и цехове за производство на фуражи, нишесте, малц, белени слънчогледови семки, биогорива, маслодобивни предприятия, спиртоварни, пивоварните и предприятия за пакетиране на зърно и зърнени продукти.

 

С уважение,

 

Елена Димова (Директор)

Дирекция Администативно-правна финанасово-стопанска дейност и човешки ресурси

31.01.2019г. 10:15ч.

ОДЗ-Пловдив

 

 

Електронният подпис се намира в отделен файл с название signature.txt.p7s

Прочетена 527 пъти