Днес се чества Международният ден на Земята - един от най-големите нерелигиозни празници, отбелязвани по света. Тазгодишното мото е "Време е да дадем пример".

За първи път празникът се отбелязва официално на 22 април, 1970 г. в САЩ и Канада.

През 1990 г. празникът на Земята е обявен за международен, като България се включва в отбелязването му през 1993 г.

Всъщност, България е една от първите страни, присъединили се към международното отбелязване.

На 22 април 1992 г. тогавашният президент на Република България Желю Желев подписва клетвата в името на Земята. Над 30 хил. български деца се подписват под Декларацията за пълномощие за живот на Земята.

Декларацията е връчена на Конференцията на ООН за околната среда и развитието, проведена в Рио де Жанейро през юни 1992 г. Оттогава всяка година България участва в отбелязването на Деня на Земята и дава своя принос за по-чиста и здравословна околна среда, за съхраняване на живота на планетата.

Днес - 22 април, дудълът на "Гугъл" също е посветен на Земята
Днес - 22 април, дудълът на "Гугъл" също е посветен на Земята

Тази година регионалните структури на Министерство на околната среда и водите организират различни инициативи - изложби, открити уроци, презентации и публични лекции на екологични теми, почистване на зелени площи, залесявания и озеленявания.

Регионалната инспекция по околна среда и води /РИОСВ/ в Монтана организира изложение "Даровете на земята", посветено на здравословната храна - в читалище "Постоянство" в Лом.

В училище в Монтана е предвиден конкурс за най-красиво изработен модел на земното кълбо, а във Видин - конкурс за най-красиво цвете и най-озеленена класна стая.

Рисунки върху асфалт ще има във Видин, във Враца, в Плевен, във Варна.

Конкурс за фотография и компютърна рисунка се организира в Хасково, като днес ще бъдат наградени отличените.

Във Варна ще бъде организирана и изложба на произведения от конкурс за проекти от отпадъчни и естествени материали.