Karlovo-News.com

Информационният сайт за Карлово и региона

Пон04222024

Last update

Back Вие сте тук:Начало БЪЛГАРИЯ Общество БЧК ще раздава хранителни продукти по програма на ЕС
Вторник, 27 Март 2018 12:01

БЧК ще раздава хранителни продукти по програма на ЕС Избрана

Оценете
(1 глас)
В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) - План 2016, на 12 март 2018 г. Българският Червен кръст започна поетапно раздаване на индивидуални пакети с хранителни продукти на 331 485 нуждаещи се български граждани. 
 
В Карлово периода на раздаване е от 28.03.2018 до 04.05.2018, а адресът на пункта е бул. "Освобождение" 28;
в Сопот – от 03.04.2018 - 04.05.2018, в Приемната на БЧК на ул. "Иван Вазов" № 63;
в Хисаря – от 03.04.2018 на 04.05.2018, на адрес на пункта - бул. "Иван Вазов" № 3.
 
Графикът за раздаване в цялата страна е публикуван на интернет страниците на www.redcross.bg, на www.asp.government.bg и в регионалните сайтове на областните организации на БЧК
Раздаването ще продължи до 4 май и всички правоимащи, включени в списъците на АСП, ще получат по 16,320 кг от 7 вида хранителни продукти: леща – 7 кг; рибни консерви – 1,120 кг; грах – 3,200 кг; лютеница – 2 кг; доматено пюре – 0,800 кг; бисквити – 1,200 кг и мед – 1 кг . 
 
В списъците на Агенцията за социално подпомагане са включени следните категории граждани: 
  • Лица и семейства, подпомагани с целеви помощи за отопление през отоплителен сезон 2015/2016 г.;
  • Майки (осиновителки), които са получавали месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към м. октомври 2016 г.;
  • Лица и семейства, получили еднократна целева помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) за учебната 2016/2017г.;
  • Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към м.октомври 2016 г.;
  • Лица и семейства, инцидентно пострадали при бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение към м.октомври 2016 г.
  • Лица с установени 90 % трайни увреждания с чужда помощ, получили интеграционни добавки по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), които имат личен доход до 314 лв. към м. февруари 2017 г.
  • Лица получили месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, по реда на чл.8д от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД), към месец февруари 2017 г.
 
Раздаването ще се извършва от служители и доброволци на БЧК в 310 пункта в цялата страна, като всеки правоимащ ще получава хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност. 
 
Оперативната програма се управлява от Агенцията за социално подпомагане и се осъществява със съдействието на местните власти. 
Прочетена 2560 пъти