Karlovo-News.com

Информационният сайт за Карлово и региона

Чет06132024

Last update

Back Вие сте тук:Начало БЪЛГАРИЯ Общество Правилата за движение по пътищата ще бъдат разделени на три отделни закона
Понеделник, 23 Април 2018 15:30

Правилата за движение по пътищата ще бъдат разделени на три отделни закона Избрана

Оценете
(1 глас)
Правилата за движение по пътищата ще бъдат разделени на три отделни нормативни акта. Това става ясно от публикуваните днес на сайта на транспортното министерство три отделни проекта, които са озаглавени „Закон за движение по пътищата“, „Закон за пътните превозни средства“ и „Закон за водачите на моторни превозни средства“.
 
Първият ще регламентира правилата за движение по пътищата, другият – изискванията към превозните средства, тяхната регистрация, отчет, спиране от движение и пр., а третият ще е свързан с изискванията за придобиване на правоспособност от водачите на превозни средства, към лицата, извършващи обучение и др. Предложенията на ведомството ще бъдат представени за обществено обсъждане в понеделник, а до внасянето им в парламента вероятно ще претърпят и множество нови редакции.
 
Проектът за нов Закон за движение по пътищата в голямата си част повтаря стария закон. Текстовете и правилата тук обаче са по-систематизирани – описани са в седем глави с множество раздели, има и заключителни разпоредби (Глава „Общи положения“, „Принудителни административни мерки“, „Административно-наказателна дейност“, Контролни точки за отчет“ и др). Размерът на глобите остава същият.
 
Така например в Глава „Правила за движение по пътищата“ в отделни раздели са записани сигналите за регулиране на движението, пътната сигнализация, маркировка и пътни знаци, за маневрите, скорост и дистанция и т.н.
 
 В документа е записано, че водачът е длъжен да носи и при проверка от контролните органи да представи: книжка и контролен талон към нея; свидетелство за регистрация на МПС; документ за застраховка „Гражданска отговорност”; бланка от двустранен констативен протокол за пътнотранспортно произшествие в два екземпляра; документ, отразяващ датата за извършване на следващия периодичен преглед за проверка на техническата изправност;  превозните документи за извършване на съответния вид превоз; удостоверение за психологическа годност и карта за квалификация на водача, в случаите, в които се изискват съгласно Закона за автомобилните превози.
 
Има и някои новости, които сега не са записани в закона.
 
По отношение спазването на дистанцията водачът е длъжен да се движи от движещото се пред него друго превозно средство на разстояние в метри, както следва:
 
–  извън населено място – не по-малко от 40 метра;
 
–  по скоростен път – не по-малко от 60 метра;
 
– по автомагистрала – не по-малко от 70 метра
 
Водачът на пътно превозно средство не трябва да намалява скоростта рязко, освен ако това е необходимо за предотвратяване на катастрофа.
 
В населените места може да се обособява “Зона за споделено движение”, която е част или части от пътищата в населеното място, предназначена за споделено движение на всички участници в движението. В “Зона за споделено движение” максимално разрешената скорост за движение на превозните средства е 30  km/h. Пешеходците и велосипедистите се ползват винаги с предимство пред останалите участници в движението. За велопедистите всички пътища в зоната са двупосочни, освен ако не е разпоредено друго от  компетентните органи. Паркирането в зоната е разрешено само на специално обозначените места.
 
В населените места може да се обособяват жилищни зони, представляващи специално устроени територии, които се обозначават с пътни знаци.
 
В жилищната зона действат следните специални правила: пешеходците могат да използват за движение пътя по цялата му широчина; водачите на пътни превозни средства са длъжни да се движат със скорост не по-голяма от 20 km/h, като не поставят в опасност пешеходците и не създават препятствия за тяхното движение;  паркирането в жилищната зона е разрешено само на специално обозначените за това места; при излизане извън жилищна зона, водачите на пътни превозни средства са длъжни да пропуснат участниците в движението, движещи се по пътя, на който излизат.
 
Водачът на пътно превозно средство, който е участник в пътнотранспортно произшествие, е длъжен: да остане на мястото на произшествието и да изчака пристигането на МВР; да вземе мерки за безопасността на движението и да окаже помощ на пострадалите; да не премества превозното средство, ако то не пречи на движението; да вземе мерки следите от пътнотранспортното произшествие да бъдат запазени; да не консумира алкохолни напитки и да не употребява наркотични вещества и др.
 
При навлизане в район на бензиностанция или на станция за зареждане с втечнен нефтен газ или сгъстен природен газ, водачът е длъжен: в случай че пред него има друго пътно превозно средство – да подреди в съответната посока моторното превозно средство най-малко на 1 метър от стоящото пред него;  при зареждане, да изключи двигателя; Мотоциклетите и мотопедите се придвижват към бензиновите колонки с неработещ двигател от разстояние най-малко 15 метра от тях. След зареждането те се отдалечават на същото разстояние, по същия начин.
 
Забранява се тютюнопушенето в района на бензиностанциите и станциите за зареждане с втечнен нефтен газ или сгъстен природен газ, извън обозначените за целта места.
 
Както и досега, водачите нямат право да участват в неказонни ралита. И в проекта е записано, че не се допуска управлението от водач, който управлява моторно превозно средство без да притежава свидетелство за управление и/или е с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или е употребил наркотични вещества или техни аналози.
 
Не допускат движение на пътно превозно средство с неизправности или без валидна застраховка „Гражданска отговорност”.
 
При отказ от тест за алкохол или наркотици шофьорът отново няма да се допуска да шофира. Същото ще важи и при неизпълнение на предписанието за изследване с доказателствен анализатор, показващ концентрацията на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишания въздух, или за медицинско изследване и вземане на биологични проби за установяване на концентрацията на алкохол или дрога. В случай на установяване на концентрация на алкохол над 1,2 на хиляда и/или употреба на наркотични вещества или техни аналози, длъжностното лице от службата за контрол съпровожда лицето до мястото за извършване на медицинско изследване и вземане на биологични проби за химическо изследване. Такова е правилото и в момента.
 
 
Прочетена 2074 пъти