Karlovo-News.com

Информационният сайт за Карлово и региона

Чет06132024

Last update

Back Вие сте тук:Начало БЪЛГАРИЯ Парламентът прие на второ четене текстовете, с които се спира налагането на запори на банкови сметки на физически лица по време на извънредно положение
Петък, 20 Март 2020 14:24

Парламентът прие на второ четене текстовете, с които се спира налагането на запори на банкови сметки на физически лица по време на извънредно положение Избрана

Оценете
(2 гласа)

Парламент - заседание

София, 20 март / БТА/
Народното събрание прие на второ четене текстовете от Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, с които се спира налагането на запори на банкови сметки на физически лица и лечебни заведения и се спират процесуалните сроковете по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства.
Депутатите решиха във времето на извънредно положение да не се налагат запори на банкови сметки на физически лица и на лечебни заведения, както и запори върху трудови възнаграждения и пенсии, обезпечителни мерки върху медицинска апаратура и оборудване, както и извършването на описи на движими вещи или недвижими имоти, собственост на физически лица, освен задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземания за трудови възнаграждения.
С приетите текстове процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства се спират за времето от 13 март 2020 до отмяната на извънредното положение. Изключение от обхвата на закона са сроковете по наказателни дела за налагане на мерки за принуда и тези по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест.
С текстовете се регламентира давностните срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти, също да спират да текат. Изключение е предвидено за сроковете по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания.
Депутатите приеха във времето на извънредно положение да бъдат спрени всички обявени публични продани и въводи във владение, обявени от държавните и частните съдебни изпълнители. Те ще бъдат насрочени наново, без да се дължат такси за това, след изтичането на извънредното положение.
Депутатите решиха да бъдат ограничени и нотариалните производства до неотложни такива при спазване на здравно-хигиенните изисквания като нотариалната камара следва да осигури дежурни нотариуси - при съотношение един нотариус на 50 хиляди жители.
Правосъдният министър Данаил Кирилов отбеляза, че има нотариуси, които не искат да работят при тези условия, а други, които заявяват, че това няма да им попречи. Министърът подчерта, че Висшият съдебен съвет вече е наложил ограничение по отношение на достъпа до съдебните сгради.
Народното събрание прие текст, с който министърът на здравеопазването, извън случаите по Закона за здравето и по предложение на Националния оперативен щаб, може да въвежда и други временни противоепедимични мерки и средства.

Прочетена 1105 пъти