Karlovo-News.com

Информационният сайт за Карлово и региона

Чет09232021

Last update

Община Карлово започва изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци по проект по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Първа копка на съоръжението бе направена от министъра на околната среда и водите Емил Димитров и кметът на Карлово д-р Емил Кабаиванов на официална церемония за стартиране на строително-монтажните дейности, състояла се на 8 юни. Д-р Кабаиванов и министър Димитров благодариха на хората, работили по проекта, за да се стигне до първата копка на инсталацията – тогавашния министър на околната среда и водите Ивелина Василева и нейния екип, както и експертите от община Карлово.
     На пресконференция, предхождаща първата копка, кметът представи проекта и неговите основни ползи: общината ще реализира приходи от крайния продукт компост, богат на хумус; ще намалее отделянето на метан, ще бъде намалено количеството на входящия материал на изградената сепарираща инсталация, а от там - и количеството депонирани на Регионалното депо отпадъци, което ще доведе до удължаване на неговия експлоатационен живот, поясни д-р Кабаиванов.
     С изграждането на компостиращата инсталация и закупуването на съоръженията, ще се събира и третира зеленият отпадък от домакинствата, градинките и обществените паркове. Целта е чрез рециклирането на тези отпадъци да бъде получен качествен краен продукт – компост. В изпълнение на целите за разделно събиране, в проектното предложение е предвидено закупуването на 209 "кафяви" контейнери със съвместимост 1100 литра, специализиран автомобил за събиране и извозване на зеления отпадък от домакинствата, 3 камиона за събиране на зелената маса от паркове, градинки и от домакинствата в другите населени места в общината; 2 мобилни шредера за раздробяване на дървесната фракция, 1 челен товарач и 1 ситова машина.
        Предвидените в рамките на строителството дейности са насочени към изграждане на инсталация за компостиране на разделно събран зелен и/или биоразградим отпадък, включително необходимата инфраструктура за експлоатация на съоръжението. Основните дейности, включени в проекта, са: организация и управление на проекта; инженеринг (проектиране, СМР, доставка на машини и оборудване (стационарно) и авторски надзор);  доклад за оценка на съответствието и Строителен надзор; доставка и монтаж на необходимите мобилни съоръжения и оборудване; изпълнение на дейности по информация и публичност.
       Домакин на официалната церемония бе кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов, официални гости: Емил Димитров – министър на околната среда и водите, Ивелина Василева – председател на парламентарната Комисия по околната среда и водите, ген. Константин Попов – председател на парламентарната Комисия по отбрана, Борис Ячев – председател на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика; народните представители Данка Зидарова-Люртова и Младен Шишков, заместник-областният управител на област Пловдив - Петър Петров, директорите на РИОСВ Пловдив Десислава Георгиева и на НП „Централен Балкан“ – Генчо Илиев, управителят на ВиК Пловдив Спартак Николов, председателят на Общински съвет Карлово Доньо Тодоров, представители на фирмите-изпълнители.

      Строителството по изграждане на компостиращата инсталация се осъществява по проект BG16M1OP002-2.005-0001-C01 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци за нуждите на Община Карлово“, финансиран по процедура BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“, приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Общата стойност на проекта е 4 756 687,88 лв., от които 2 974 772,31 лв. - безвъзмездна финансова помощ от Европейския съюз чрез европейските структурни и инвестиционни фондове, 524 959,82 лв. – национално съфинансиране и 1 256 955,75 лв. - собствен принос.
        Дейностите по проекта са финансирани по Договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-34-77 / 29.11.2018 г. Изпълнението на проекта стартира на същата дата, като продължителността му съгласно Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е 29 юни 2021 година. Изпълнител на строително-монтажните работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството е „БРАВО-СТРОЙ“ ООД, а изпълнител, упражняващ строителен надзор - „ИНТЕРПРОКОНСУЛТ“ ЕООД.

„Днес стартирахме консервацията на ,,Тополата", която е напълно изсъхнала и след своите 300 г. живот сега създава предпоставки за опастност! Смятам да я превърнем в библиотека с творби и стихове на Вазов, така ще и дадем нов живот и предназначение с което се надявам да я запазим като емблема, а също така ще бъде нова атракция в града ни! На снимките можете да видите как е изглеждала в миналото преди 50г., как изглежда сега и как ще изглежда като библиотека в много скоро време! Нека всички заедно да пазим и съхраняваме символите на нашата община!“. Това написа в личния си профил във фейсбук кметът на град Сопот Деян Дойнов 

 

Последно променена в Петък, 05 Юни 2020 18:46

За 2020 година темата на Световния ден на околната среда е Биоразнообразието – своеобразен призив за действия, борба с ускоряващата се загуба на видове и разрушаването на природата. Фокусът е върху това как всички живи същества на планетата са свързани в мрежата на живота и как ние можем да действаме в името на природата (act #ForNature).

Посланието за Световния ден на околната среда тази година е, че природата ни „изпраща съобщение“ и ни показва, че сме на прага на срив. Затова е време да се събудим и да си вземем бележка, да преосмислим връзката си с природата. На този 5 юни е „Време за природа“ - Time for Nature.

Програмата за околна среда на ООН (UNEP) със своите партньори започва Десетилетието на ООН за възстановяване на екосистемите (2021–2030 г.) – глобална инициатива за възстановяване на връзката между хората и природата. Тази година милиони хора по света ще отбележат 5 юни дигитално. Нека се обединим в името на природата!

Информация за Световния ден на околната среда 2020 можете да видите ТУК

Продължава отличното представяне на отборите на 61 Стрямска механизирана бригада в състезанията между формированията от Сухопътните войски по военно-приложни спортове. След завоюваните първи места в състезанията по дуелна и щафетна стрелба и „Най-добър снайперски тим”, Стремци завоюваха първо място и в комплексното класиране в шампионата по военен трибой на Сухопътни войски, който се проведе от 01-03.06.2020 г. на УП „Сливница”.
След оспорвана надпревара отборът на 61 Стрямска механизирана бригада зае първо място в дисциплините крос 4000 и 8000 м. и второ място в хвърлянето на граната в цел.
В комплексното класиране при жените редник Яница Тодорова от втори механизиран батальон завоюва призовото първо място. Съотборничката й редник Радост Чипова от батальон за защита на силите зае първо място в индивидуалното класиране по хвърляне на граната.
Младши сержант Пламен Николов от самоходен артилерийски дивизион се представи изключително добре в комплексното индивидуално класиране при мъжете, като зае второ място.
Класиралите се на призовите места отбори и военнослужещи бяха наградени от бригаден генерал Валери Цолов – Заместник-командир на Сухопътните войски, който благодари на всички участници за спортменския дух и им пожела бъдещи успехи.
 
Последно променена в Четвъртък, 04 Юни 2020 11:58
От 1 юни т.г. започва изпълнението на програмата за профилактика и рехабилитация за 2020 г. За нейната финансова реализация в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2020 г. са предвидени 20 103 061 лв.
 
Очаква се около 45 000 лица да ползват парични помощи за профилактика и рехабилитация.
 
Програмата за едно лице е с продължителност 10 дни, като цената на нощувките и частична помощ за храна в размер на 7.00 лв. за всеки ден от престоя се поема от средствата на държавното обществено осигуряване. Всяко лице, за сметка на бюджета на ДОО, има право да ползва до четири основни диагностични и терапевтични процедури дневно. Вече са подписани договорите с 20 юридически лица за общо 49 заведения, изпълнители на програмата.
 
Право на парична помощ за профилактика имат осигурените лица за общо заболяване, майчинство и/или трудова злополука и професионална болест. За тях трябва да са внесени или дължими осигурителни вноски за шест последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда рехабилитацията. Заболяването трябва да е диагностично уточнено и лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.
 
Правоимащи са и лицата, които получават лична пенсия за инвалидност. Условието за тях е да не са навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, срокът на инвалидността в експертното решение да не е изтекъл и лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.
 
Подробностите за условията за ползване на програмата, изпълнителите на дейността, необходимите документи и заболяванията, за които се провежда профилактика и рехабилитация, ще намерите в менюто „Обезщетения”, подменю “Профилактика и рехабилитация” на интернет страницата на НОИ.
 
Бюджетът на програмата за миналата година също беше 20 103 061 лв., което позволи на общо 44 791 лица да ползват парична помощ за профилактика и рехабилитация.
 
Последно променена в Вторник, 02 Юни 2020 15:57

Една от най-голямата група четници в Ботевата чета наред с тези от Тетевен, Тетевенско и Врачанско са четниците от Карловския район. Заедно с войводата те са 22-ма като 8 са от Карлово, 4-ма от Сопот, 8 от Калофер и 2-ма от с. Отец Паисиево. Много от Ботевите четници от Карловско са известни само с имената си без подробни данни за живота им, без запазени фотографии. За някои от тях не се знае къде точно са загинали, както и съдбата на оцелелите след Освобождението.
Известно е, че всички четници са били емигранти градинари, дюлгери, ратаи по чифлиците в румънските села и градове Гюргево, Зимница, Турну Мъгуреле, Корабия и Бекет, прокудени от османската тирания. Мнозинството от тях не притежават никакъв имот, нито пари и търпят несгодите на изгнаническия живот. По-голямата част от тях нямат никаква военна подготовка и боен опит за разлика от четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, чийто състав е предимно от легионери от Втората българска легия, преминали военно обучение.
Един интересен спомен е съхранила родовата памет за Ботевия четник от Калофер Пенко М. Стрелкин. Още млад той бяга в Румъния и води нелекия емигрантски живот. Най-дълго работи при един хлебар, при когото и квартирува. Записва се в Ботевата чета. След разгрома и се укрива в една колиба във Врачанския Балкан, но е заловен. Благодарение на защитника на четниците адвокат Илия Цанов смъртната му присъда е заменена с доживотен затвор и е заточен заедно с Кирил Ботев в крепостта Акия в Мала Азия. След 8 месеца затвор успява да избяга. След Освобождението се прибира в родния Калофер и с тежък труд изкарва прехраната на семейството си. През 1890 г. случайно разбира за откриването на паметника на Христо Ботев във Враца, но никой не се е сетил да го покани. Пенко Стрелкин облича новите си дрехи и тръгва пеш от Калофер през Балкана. Настига го екскортът на княз Фердинанд и той успява да пристигне във Враца дори преди калоферския кмет. Името му е изписано на каменния постамент на паметника под номер 100. На тържеството го поставят редом с живите Ботеви четници. Умира в бедност през 1907 г. в родния си град.


Източник/ Общински Исторически музей град Карлово 

 

„Днес 29 май 2020г. министър Танева се възползва от правото си да отложи отговора на наболелия въпроса за финансова подкрепа на малките и средни розопроизводители, вече регистрирани по Закона за маслодайната роза.
Отправих покана да посети лично карловския край и да се срещне очи в очи с розопроизводителите. Защото проблемите на хората се решават с тях, на място. Секторът има крещяща нужда от адекватна и цялостна подкрепа и дългосрочна визия за развитие.
Очаквам отговора на парламентарен контрол, следващия петък.“, заяви за Karlovo-News Веска Ненчева.
Последно променена в Петък, 29 Май 2020 19:24

Православната църква почита на този ден Възнесение Господне. Празникът се отбелязва от църквата още от IV-V век и принадлежи към подвижните църковни празници – 40 дни след Великден. С възнесението Си Иисус завършил делото на спасението. За всички повярвали в Него Спасителят открива небето, за да могат всички да станат съобщници на Неговия живот, да бъдат изкупени и спасени. Затова българският народ му е дал название с дълбок религиозен и богословски смисъл – Спасовден, Денят на Спасителя.

В продължение на 40 дни след възкресението Си Господ се явявал на Своите ученици, беседвал с тях и им изяснявал много неща за царството Божие.

А на 40 -ия ден от Възкресението Си Спасителят възвел Своите ученици на Елионската планина и тук им дал последното Си наставление и благословение. И като ги благославял, Господ отстъпил от тях и започнал да се възнася на небето. Полека – лека Той се отдалечавал от тях, докато един светъл облък Го закрил от очите им.Тогава им се явили два ангела в бели дрехи и казали:

– Мъже галилейци! Що стоите и гледате? Този Иисус, който сега се възнася пред вас на небето, пак ще дойде по същия начин, както Го виждате да възлиза сега на небето.

Учениците се поклонили и се върнали в Йерусалим с голяма радост. Тук те прекарвали заедно в молитва, и съгласно с обещанията на Господа чакали слизането на Светого Духа.

Според народния календар на Спасовден се вика дъжда, като се обикалят нивите и ливадите и се пеят обредни песни:
Свети Спасе, тебе молим,
дай ни дъждец и росица
да се роди жито, просо,
да нахраним сиромаси,
сиромаси и сираци…

Вярва се, че ако вали на Спасовден, годината ще е богата и реколтата — обилна; спасовският дъжд е скъп — капката струва колкото жълтица. На този ден се вярва, че русалките, които ще „сеят“ своята роса над нивите, вече са дошли.

Разпространен е обичаят ходене на росен. Срещу празника болни от различни болести хора и бездетни жени отиват в гори и ливади, където расте лековитата билка росен. От нея русалките си вият венци. Хората носят със себе си нова зелена стомна, нов пешкир, бъклица с вино, пита хляб, печена кокошка и чорапи или пешкир — дар за русалките, който закачат на клоните. Води ги техен близък, който се уважава като „побратим“ или „посестрима“ на болния. Престояват до втори петли, а после мълчешком стават, поръсват се с водата в стомната и скришом влизат в селото. Вярва се, че така ще оздравеят.

Спасовден е последният, седми по ред Велики четвъртък. Според народните вярвания на Спасовден се прибират душите на всички покойници, пуснати на свобода на първия Велики четвъртък. Затова жените отиват рано на гробищата, раздават варено жито и хляб за своите мъртви и разстилат орехови листа върху гробовете им. Така смятат, че им правят сянка на „оня свят“.

Следобеда на мегдана се събират всички и се играят „спасовските“ хора — само по песни, без музикални инструменти. Празнуват и всички именници.

Dolap.bg

В националния конкурс на БАН по случай 22 април - Деня на Земята, на тема „Необикновената пролет 2020 - наблюдения през прозореца“, 11-годишната Христиана Георгиева от 4.а клас на СУ „Хр. Проданов“ завоюва първа награда за разказ, а Катя Данова (11.в клас) бе класирана на второ място за стихотворение.
От над 60 участници в конкурса, творбите и на двете наши авторки са избрани и публикувани от организаторите в специално издание.
Това са първите успехи на децата в извънредното положение! 
Двете момичета се оказаха интересен тандем! Техни творби бяха отличени и в националния конкурс „Моят разказ за гората“, посветен на Седмицата на гората! В този конкурс децата не се класират, но избраните творби се публикуват, а наесен наградените ще имат възможност да участват и в залесяване!
 
Желаем им вдъхновение и нови успехи!
 
Росица Иванова, психолог