Karlovo-News.com

Информационният сайт за Карлово и региона

Сря10272021

Last update

Предстои решение на Общински съвет Сопот по внесеното предложение

 

Със Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. на МЗ се преустановяват дейности, осъществявани от физически и/или юридически лица в редица обекти, включително в отдадени под наем общински имоти. В тази връзка е възможно за наемателите да възникват сериозни финансови затруднения, особено що се касае дължимите ежемесечни наеми. Община Сопот следва да бъде съпричастна към затрудненията на своите съконтрагенти, независимо че този акт ще има пряко отражение върху приходната част на бюджета. 

Деян Дойнов внесе докладна записка в Общински съвет Сопот с предложения за освобождаване от заплащането на наемна цена по действащи

наемни правоотношения на физически и юридически лица - наематели или ползватели на общински нежилищни имоти на територията на Община Сопот, които са

преустановили дейността си вследствие на въведените противоепидемични мерки в условията на извънредна епидемична обстановка, за периода на действие на ограниченията. Наемните цени, заплатени за периода на действие на ограниченията, да бъдат прихванати от следващи дължими наеми.

За да се случи това в срок до 31.12.2020 г. заинтересованите лица трябва да подават в деловодството на Община Сопот заявление в свободен текст, към което прилагат декларация по образец. Кметът на Общината се произнася по подадените в срок заявления до 15.01.2021 г. с мотивирана заповед, с която приема или отхвърля исканията за освобождаване от заплащане на наемна цена. 

 

"Смятам, че в момента трябва да бъдем съпричастни и да покажем единство в действията си", заяви Деян Дойнов. Предстои решение на Общински съвет Сопот по внесеното предложение. 

 

Кметът д-р Емил Кабаиванов направи проверка за изпълнението на на територията на община Карлово, които се реализират по капиталовата програма на Бюджета за 2020 година

Кметът д-р Емил Кабаиванов направи проверка за изпълнението на строителните обекти на територията на община Карлово, които се реализират по капиталовата програма на Бюджета за 2020 г.  

През месец октомври стартира изпълнението на Обект: „Благоустрояване  на УПИ VІ- площад, озеленяване, кв. 11 по плана на с. Ведраре, община Карлово“. Дейностите, предвидени за изпълнение са свързани с обновяване на площадното пространство. Реализирането на инвестиционната инициатива ще подобри значително визията на зоната за широко обществено ползване, а от там и цялостния облик на населеното място. Целта на реализиране на този обект е да се подобри градската среда и микроклимата в с. Ведраре, като с благоустрояването на площадното пространство и зелените площи към него, ще се обособят зони за рекреация, подходящи за всички възрастови групи и ще се осигури достъп на хора в неравностойно положение. Към настоящия момент са приключени строителните работи по изграждане на новото парково осветление на обекта и се извършват дейности по обособените зони за отдих и спорт на открито.

В град Баня д-р Кабаиванов извърши оглед и проверка на реализираните строителни дейности по изцяло завършените обекти  в парковата среда и ремонтираните пешеходни алеи в Курортната зона. След приключилото изпълнение на обект: „Благоустрояване на УПИ ІІІ-парк в кв. 48 по плана на гр.Баня, община Карлово“, курортното селище се обогати с още една чудесна зона за отдих и развлечения. Обновената паркова среда, непосредствено до централния площад в гр. Баня, значително подобрява визията на централната зона, а от там и цялостния облик на града.      Благоустрояването, включващо – основен ремонт на алейна мрежа, осветление и парково обзавеждане има за целподобряването на физическите показатели на средата в обхвата на зоната с публични функции и с висока обществена значимост за курортното селище, както и задоволяване потребностите на жителите на града чрез създаване на благоприятна среда за рекреация, алтернативни културни мероприятия и хомогенност на зелената система.

Кметът направи и инспекция по поддръжката и експлоатацията на приключения през миналата бюджетна година  обект „Благоустрояване на УПИ VІІІ - зеленина и обществено обслужване  в кв. 50 по плана на гр. Баня“.

В град Карлово д-р Кабаиванов направи проверка на изпълнението на обект: „Благоустрояване на УПИ І–жилищно строителство в кв. 34 по плана на гр.Карлово“ – междублоково пространство в непосредствена близост до ДГ „Слънце“, ситуирано между улиците „Гълъбец“, „Ален мак“ и „Васил Кирков“. Изпълнението на строителните работи беше извършено с бюджетни средства през 2019 и настоящата 2020 г. С успешнозавършените строителни дейностие реализирана основната цел на проекта – да  се подобри достъпността и естетичния вид на жилищната среда чрез организиране на автомобилния и пешеходния достъп, тяхното отделяне, обезопасяване на дворното пространство, а също така и ефективно осветление и отводняване на дворната площ, обновяване на зеленото пространство за обществено ползване. По проекта са реализирани над 2 230 кв.м. нови настилки с обособени 35 места за  паркиране. Изпълнено е ново озеленяване от дървесна и храстова растителност и са  монтирани нови пейки за живущите в квартала. Призоваваме жителите на благоустроения квартал да опазват и стопанисват изпълненото строителство и поддържат новозасадената растителност.

В гр. Карлово кметът направи оглед на две междублокови пространства на ул. Парчевич, с цел уточняване на необходимите строителни дейности за благоустрояването им, които ще да бъдат планирани за изпълнение с бюджетни средства през следващите две  години.  

 

ПРЕСЦЕНТЪР НА

ОБЩИНА КАРЛОВО

0335/54-598

Днес един до друг застанаха кметът на Сопот, председателят и Общинския съвет и управителя на болницата в търсене на разумно решение  
 
Д-р Анастасов прие и подписа предложения анекс за удължаване на договора му за управление на болница "Иван Раев" с 90 дни. До това компромисно решение се стигна по труден и екстремен път. Днес на стълбите пред лечебното заведение среща си дадоха кметът на община Сопот Деян Дойнов, председателят на Общинския съвет Нели Пенева, и медицинският управител д-р Анастасов. Постигнатото съгласие е временно решение. То дава само отсрочка и технологично време за сериозните решения, които трябва да се вземат. Предстои конкурс за управител, но предстои и най-важното - изготвяне на стратегия за развитието на болницата. Положителен е фактът, че трите страни в този дебат към момента поддържат едно и също мнение.
 
 
Последно променена в Сряда, 25 Ноември 2020 11:33

     През 2020 г., в разгара на пролетната извънредна ситуация, се проведе 17-ти  Национален литературен конкурс „Мария Смилова“, организиран от община Радомир и местното читалище „Напредък 1895“. В него участваха 125 ученици от 1. до 12. клас от 17 населени места.
Темата бе „Аз, ти, ние – такива, каквито сме. Поезия и проза от нашето ежедневие“.
Резултатите от конкурса бяха обявени едва през ноември.

Повод за гордост е, че Христиана Георгиева – вече петокласничка в СУ „Хр. Проданов“, спечели две втори места в конкурса - както за поезия, така и за проза!

 

 

Талантливото момиче още в четвърти клас  издаде първата си книга „Вълшебният свят“.

Пожелаваме ѝ вдъхновението да не я напуска, за да радва читателите с още прекрасни творби!

Автор: Росица Иванова, психолог

 

Последно променена в Сряда, 25 Ноември 2020 11:08

Източник: dariknews.bg

Правителството се вслуша в лекарите и не отстъпи пред натиска на различни лобита, които настояваха в позиции и отворени писма до премиера Бойко Борисов да отпадне планът за тяхното затваряне.

Единственото изключение от вече обявените ограничения бе направено за магазините - всички те, и хранителните и останалите, остават отворени, но без моловете и големите търговски центрове.

Това е решението, взето на правителственото заседание тази сутрин. Мерките започват от петък - 27 ноември вечерта, и ще траят до 21 декемри.
 Решенията обяви здравният министър Костадин Ангелов и уточни, че през целия ден в петък мерките няма да важат, те влизат в сила петък срещу събота.

enlightenedПреустановяват се присъствените учебни занятия във всички образователни институции - училища, висши училища, езикови центрове, извънкласна дейност, детски центрове, детски градини и ясли.

enlightenedПреустановяват се посещенията на всички заведения за хранене. Допускат се само доставки на храна за дома и офиса.

enlightenedПреустановяват се конферентни мероприяти семинари, конкурси, тиймбилдинги, групови културни и развлекателни дейности, без театрите, където са разрешени посещенията до 30% от капацитета при стриктно спазване на мерките, а частните мероприятия са разрешени до 15 човека.

enlightenedПреустановяват се спортните мероприятия със състезателен и тренировъчен характер за лица до 18 души, с изключение на международните състезания, които вече са започнали. Всички мероприятия за лица над 18-годишна възраст ще се провеждат без публика.

enlightenedПреустановяват се и посещенията във фитнес центрове. А също и в игрални зали и казина.

enlightenedПреустановяват се посещенията на търговските центрове - тип мол, с изключение за зоомагазини, оптики, банки, хранителни магазини, аптеки, доставчици на услуги, които се намират в моловете. Малките магазини продължават да работят при сегашните условия.

enlightenedПреустановяват се организираните екскурзии.

enlightenedПарковете и градинките остават отворени, няма да бъде налаган и вечерен час.

enlightenedОстават отворени църквите, джамиите и другите религиозни храмове у нас.

Източник: dariknews.bg

Обявените за изгубени или откраднати лични документи повече няма да могат да бъдат обявявани за валидни след намирането им. Това решиха депутатите с одобрените на второ четене промени в Закона за личните документи, предаде БГНЕС.

 

Така на практика се преустановява досегашният процес на ревалидиране на лични карти и паспорти, а в мотивите си вносителите от Министерски съвет посочват, че мярката цели да постигне съответствие на информацията за документите, налична в информационната система на МВР, с тази на Интерпол и Шенгенската информационна система.

 

С новите текстове депутатите прецизират и основанията за обявяване за невалидни на лични карти и паспорти, както и се предвижда възможност това да става и по изрично искане на човек, ако има съмнение, че с личните му данни е злоупотребено.

 

Мнозинство отхвърли предложението на „Обединени патриоти“ хората от българските общности зад граница да могат да кандидатстват и да получават карта „българин“, с която да могат да живеят и работят на територията на нашата страна.

Всяка година, поддържайки връзка с екипа на щедрия белобрад дядо, „Български пощи” ЕАД организира конкурс за най-красиво писмо до Дядо Коледа. Хиляди деца отправят своите съкровени желания, думи на благодарност и вълнуващи послания към любимия старец.

 

В конкурса могат да участват всички детски писма, стихове, рисунки и други, ако върху пощенската пратка има правилно изписан адрес на подател и марка от 0.65 лева. На мястото на получателя трябва да пише – За Дядо Коледа.

 

На всички участници в конкурса Дядо Коледа изпраща красиви лични писма, а най-добрите детски творби получават и награди от „Български пощи” ЕАД. 

 

Краен срок за изпращане на писмата до Дядо Коледа - 12 декември 2020г. 

Дора Цветкова – връзки с обществеността,

Български пощи ЕАД

Тел.949 32 70,GSM 0884 860 543

е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

      На стадион „Васил Левски“ в Карлово в мач от 14 кръг на Югоизточна Трета лига отборът на ОФК “ЛЕВСКИ КАРЛОВО” надигра ФК „Сокол“ Марково с 4:2.  Въпреки, че на стадиона не бяха допуснати зрители във връзка с Ковид – 19,  то на оградата от северната страна на стадиона имаше десетки привърженици на домакините, които през цялата среща подкрепяха своите любимци.

               Възпитаниците на треньора Даниел Бачков започнаха много активно срещата, създадоха няколко чисти голови положения, но за късмет на гостите така и не успяха да отбележат гол. Потвърди се старата максима „Ако не вкараш, ще ти вкарат“. В 40 мин. след една от редките атаки на гостите Николай Павлов успя да открие резултата. През първото полувреме дискусия предизвика отменения гол за домакините, след маркирана съмнителна засада от помощник съдията Константин Стаматов. 

             Второто полувреме отново започна с натиск на домакините, но при една атака на гостите в 51 мин. бе отсъден пряк свободен удар за гостите на около 30 метра от вратата. След много силен и точен удар на Сезгин Четин вратарят Цветан Тодоров парира удара, топката тупна на голлинията, но помощник съдията Константин Стаматов посочи центъра и главния съдия Радослав Гидженов зачете втори гол за футболистите на ФК „Сокол“. Това предизвика бурна реакция на футболистите от ОФК „Левски Карлово“ и Мартин Симеонов бе декориран с жълт картон.  Резултатът от 2 : 0 за гостите се запази до 71 мин., когато след поредното меле пред противниковата врата най-съобразителен се оказа Петър Главчев, който намали преднината. В 76мин. след ново разбъркване пред вратата на гостите току що влезлият в игра 18 годишен юноша Лъчезар Лясков със своя първи гол в групата успя да възстанови равенството. Настъпи часът на Иван Тошев. С два прецизно   изпълнени фалове в  82 и 89 минути опитния футболист донесе победата на своя отбор.

             Много неприятно впечатление направи треньора на гостите Манол Георгиев, който влезе в пререкание с главния съдия и елитния рефер Радослав Гидженов го изгони от резервната скамейка.

             На съдийската бригада от Пловдив с главен съдия Радослав Гидженов и помощници Светослав Енчев и Константин Стаматов двата отбора играха в следните състави:

             ОФК „Левски Карлово:  1. Цветан Димитров Тодоров (капитан), 3 Мартин Иванов Симеонов17. Радослав Георгиев Димитров19. Петър Невелинов Петров, 15  Надим Руменов Ангелов ( 79 мин. 14. Иван Тодоров Диклиев), 30. Емил Красимиров Иванов, 11 Георги Петров Георгиев ( 70 мин. 7 Лъчезар Стефанов Лясков),  6. Ивайло Маринов Маринов, 8. Иван Тошев Иванов ( 90 мин. 20. Тодор Стефанов Султанов)10. Валентин Николаев Сливов, 9 Петър Иванов Главчев.  

           Резерви: 12 Владимир Савов Костов (вратар), 5  Ганчо Николаев Папазов, 7 Лъчезар Стефанов Лясков14. Иван Тодоров Диклиев, 15 Николай Павлов Дойков, 20. Тодор Стефанов Султанов, 79 Васил Георгиев Георгиев.

             Старши треньор: Данаил Василев Бачков

 

          ФК „Сокол“ Марково   81 Димитър Димитров Аргиров (вратар), 17 Габриел Георгиев Земярски7Мартин Николаев Лазов16 Селчук Четин Коджаахмед5Валентин Захариев Фурлански6 Теодор Антонов Митрев8 Николай Андреев Павлов (капитан), 10 Сезгин Исмаил Четин11 Петко Василев Петков9 Цветелин Петров Петров,  4 Йовко Георгиев Зайков.

          Резерви:  33 Георги Пенчев Чумпов (вратар)3Стоян Иванов Митев12 Никола Илиян Пехливанов,  14Иван Ивайлов Булвански22 Христо Иванов Стоянов,  20Станимир Василев Марински. 

            Старши треньор: Манол Георгиев 

 

 

          Следващата среща на отбора на ОФК “ЛЕВСКИ КАРЛОВО” е в събота – 14 ноември от 14,30 ч. на стадион „Марица“ в Пловдив с отбора на ПФК Марица 1921“. 

Г-жа Елица Василева - учител по български език и литература, създаде първи видео материал с ученици от ПГ "Ген. Владимир Заимов" - Сопот, по повод 1-ноември - Ден на народните будители - празник с особено значение за българския дух, вяра и надежда.
Записът е първи за тази учебна година в проекта "Заимов ТВ" и е част от серия репортажи, които учениците ще представят в местните електронни медии.

Честит 1-ви ноември- Ден на народните будители!


 
 
 
 
Последно променена в Неделя, 01 Ноември 2020 11:07
Община Карлово присъжда Националната награда за чистота на българския език „Д-р Иван Богоров“ за 2020 година на Кольо Георгиев – писател, журналист и драматург. Автор е на множество пиеси, сборници с разкази, на документални и публицистични творби в самостоятелни книги и националните медии. Паралелно с богатата творческа дейност, той е директор и художествен ръководител на театър „София“, редактор в Българска кинематография, директор на агенция „София прес“. Кольо Георгиев е носител на орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – първа степен и на много други отличия от обществени и държавни институции. Предложен е за носител на наградата за чистота на българския език „Д-р Ивана Богоров“ от Съюза на българките писатели.
 
            Националната награда за чистота на българския език „Д-р Иван Богоров“ е учредена през 2017 година от Община Карлово, Съюза на българските писатели и Дружеството на българските писатели – Карлово. С наградата се удостояват български и чужди автори за произведения на български език, с ярък принос в националната литература, написани с обич към книжовния език, завещан ни от карловеца д-р Иван Богоров. Присъжда се ежегодно в навечерието на Деня на народните будители, за цялостен принос или за отделни творби в направленията: литературни произведения; литературна критика; публицистика; научни изследвания, 
 
            За носители на Националната награда „Д-р Иван Богоров“ през тази година са номинирани: Мартен Калеев, Стоян Георгиев и Кольо Георгиев. Комисия от изтъкнати писатели, научни работници и общественици с председател Светослав Цветков - писател и първи носител на наградата „Д-р Иван Богоров“ през 2018 година, присъди Националната награда за чистота на българския език за 2020 година на Кольо Георгиев.
 
            Наградата е кристален плакет с образа на д-р Иван Богоров и парична сума, осигурени от Община Карлово.
 
Поради въведените противоепидемични мерки в страната, официална церемония по връчване на наградата тази година  няма да се проведе. Отличието ще бъде връчено лично на Кольо Георгиев от представител на Община Карлово в подходящо време и обстановка.
 
 
 
ПРЕСЦЕНТЪР НА ОБЩИНА КАРЛОВО