Karlovo-News.com

Информационният сайт за Карлово и региона

Вт11292022

Last update

Back Вие сте тук:Начало РЕГИОНАЛНИ Иван Хаджийски бе преизбран за Председател на НЧ „Васил Левски -1861 г.“ - Карлово
Четвъртък, 21 Април 2022 10:06

Иван Хаджийски бе преизбран за Председател на НЧ „Васил Левски -1861 г.“ - Карлово Избрана

Оценете
(1 глас)

На 20 април (сряда) в камерната зала на Народно читалище „Васил Левски – 1861“ се проведе отчетно-изборното събрание, което този път не започна със служебната, а с емоционалната си част.
В началото на събранието Иван Хаджийски покани при себе си двама души, отдали 50 години от живота си на читалището, на самодейността, на творчеството – Иван Стефанов и Младен Марков. На всеки от тях бе връчен плакет и бяха обявени официално за почетни членове на Народно читалище „Васил Левски – 1861 г.“.
Младен Марков, импровизирано, под акомпанимента на Цветанка Павлова, поздрави Общото събрание с песен.
Преди да започне служебната част, с едноминутно мълчание бе почетена и паметта на Теодор Добройков – голям човек, творец, отдаден на сцената и музиката.
Бяха гласувани и избрани мандатна комисия с председател Мария Петрова и членове – Недялка Петрова и Мариана Боюклиева.
Комисия по проектопредложения и проекторешения с председател Надежда Петрова и членове – Росица Маркова и Зоя Станкова.
Комисия по избор на ръководни органи с председател Мариана Тодорова и членове – София Бановска и Димитрина Николова.
За протоколчик на събранието бе избрана Донка Лалова.
Председателят на мандатната комисия Мария Петрова обяви, че действителните членове на читалището са 155 души. Общото събрание има кворум и могат да бъдат подлагани на гласуване точките от дневния ред, както и други предложения.
Събранието протече при дневен ред от седем точки, сред които отчет за дейността за периода 2019-2021, отчет на Проверителната комисия, определяне основни насоки на дейността, приемане на проектобюджета за 2022 година.
По т.1 от дневния ред доклад представи секретаря на читалището Ангелина Ганчева. В доклада се акцентира на 160-годишнината на Народно читалище „Васил Левски – 1861 г.“, която мина под надслов „Ние сме тук!“. Годишнината на театър „Елена Снежина“, по повод на която е издадена книга с историята му „152 години история“ с автор Зоя Станкова. Това, че към читалището работят 7 творчески колектива, а за периода 2019-2020 има три новооткрити школи по народни инструменти.
Въпреки тежката епидемиологична обстановка в страната, а и не само, участията на колективите за периода са 138, от които няма нито едно с конкурсен характер без награда.
Реализирани са четири проекта. Външните събития, спектакли и концерти, са 55 на брой. С материалната база са извършени редица ремонтни дейности със собствени средства.
С решение на читалищното Настоятелство е отхвърлен проектът за ремонт, по който се отпускаха 1.7 млн лева от ОП „Региони в растеж“, с които да бъде направена покривна конструкция, отоплителна система, системата за пожароизвестяване, система за пожарогасене, в това число влизаше и смяна интериора и конструкцията на салона на читалището.
Както стана ясно, повечето „дейности по проекта“ единствено щяха да нанесат непоправими повреди на големия салон на читалището и да направят лятното кино неизползваемо, както и да подложат цялата сграда на риск. 
Също така бяха отчетени приходите от субсидии, наеми, членски внос и прочие, както и разходите за 2019, 2020 и 2021 година.
По т. 2 от дневния ред г-жа Чонка Енева – председател на Проверителната комисия, представи доклад за извършена проверка за спазване закона, Устава и решенията на общото събрание, от който стана ясно, че дейността за 2019-2021 е законосъобразна. Проведени са 22 събрания на Настоятелството и не са постъпвали сигнали към Проверителната комисия от страна на членове на читалището или на Настоятелството.
По т. 3 г-жа Надежда Петрова – председател на комисията по проектобюджета също представи доклад пред общото събрание. 
По време на събранието имаше подложени на гласуване предложения от членове на читалището. Към т.3 от дневния ред бе внесено предложение за организиране на благотворителни събития за събиране на средства за поддръжка на читалището, което се прие.
По т.4 г-жа Павлина Маркова запозна общото събрание с проектобюджета на читалището за текущата година – 2022.
По т.5, по която докладва председателя на читалището г-н Иван Хаджийски, бяха предложени промени в Устава, които се отхвърлиха.
Предложението бе членският внос да стане 2 лв., тъй като така или иначе е символичен и трудно се събира.На Общото събрание бе предложено и се прие, членският внос да бъде в размер на 5 лв.
За Председател на читалищното Настоятелство г-н Даскалов предложи Иван Хаджийски да бъде преизбран, тъй като е добър стопанин, отговорен, коректен и внимателен към хората, с възрожденски дух. Предложението бе прието единодушно от Общото събрание. Други кандидатури не бяха обявени.
За членове на Настоятелството бяха предложени: адв. Светлана Проданова, Росица Матеева, Стойо Карагенски, Мирослав Колев, Мариана Манчева, Светлозар Янков, Нина Канарова и Зорница Стефанова.
От предложените Светрлозар Янков и Нина Канарова си дадоха самоотвод. Останалите бяха избрани с мнозинство.
Предложението на Мирослав Василев – художествен ръководител фолклорен ансамбъл „Розова долина“ всеки от кандидатите за членове на читалищното Настоятелство да представи себе си, идеите си и да каже с какво ще допринесе за развитието на институцията, бе подкрепено само от 27 души и не се прие от Общото събрание.
За Проверителната комисия имаше три предложения, които се приеха единодушно – Чонка Енева, Христина Василева и София Бановска.
Като Председател на читалищното настоятелство е Иван Хаджийски, а на Проверителната комисия ще бъде избран след тяхно първо заседание.
След изчерпване на дневния ред, събранието бе закрито от новия-стар Председател Иван Хаджийски, който изрази своите надежди, както до сега, така и занапред читалищните членове и колективи да продължат да влагат частица от сърцето и душата си в Народно читалище „Васил Левски – 1861 г.“ и да показват добри резултати от дейността си, затвърждавайки авторитета на институцията и творческите колективи.

 

Автор: Зоя Станкова

Прочетена 630 пъти