Karlovo-News.com

Информационният сайт за Карлово и региона

Чет12022021

Last update

Back Вие сте тук:Начало РЕГИОНАЛНИ Министър Димитров и кметът д-р Кабаиванов направиха първа копка за изграждане на компостираща инсталация
Понеделник, 08 Юни 2020 18:08

Министър Димитров и кметът д-р Кабаиванов направиха първа копка за изграждане на компостираща инсталация Избрана

Оценете
(1 глас)
Община Карлово започва изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци по проект по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Първа копка на съоръжението бе направена от министъра на околната среда и водите Емил Димитров и кметът на Карлово д-р Емил Кабаиванов на официална церемония за стартиране на строително-монтажните дейности, състояла се на 8 юни. Д-р Кабаиванов и министър Димитров благодариха на хората, работили по проекта, за да се стигне до първата копка на инсталацията – тогавашния министър на околната среда и водите Ивелина Василева и нейния екип, както и експертите от община Карлово.
     На пресконференция, предхождаща първата копка, кметът представи проекта и неговите основни ползи: общината ще реализира приходи от крайния продукт компост, богат на хумус; ще намалее отделянето на метан, ще бъде намалено количеството на входящия материал на изградената сепарираща инсталация, а от там - и количеството депонирани на Регионалното депо отпадъци, което ще доведе до удължаване на неговия експлоатационен живот, поясни д-р Кабаиванов.
     С изграждането на компостиращата инсталация и закупуването на съоръженията, ще се събира и третира зеленият отпадък от домакинствата, градинките и обществените паркове. Целта е чрез рециклирането на тези отпадъци да бъде получен качествен краен продукт – компост. В изпълнение на целите за разделно събиране, в проектното предложение е предвидено закупуването на 209 "кафяви" контейнери със съвместимост 1100 литра, специализиран автомобил за събиране и извозване на зеления отпадък от домакинствата, 3 камиона за събиране на зелената маса от паркове, градинки и от домакинствата в другите населени места в общината; 2 мобилни шредера за раздробяване на дървесната фракция, 1 челен товарач и 1 ситова машина.
        Предвидените в рамките на строителството дейности са насочени към изграждане на инсталация за компостиране на разделно събран зелен и/или биоразградим отпадък, включително необходимата инфраструктура за експлоатация на съоръжението. Основните дейности, включени в проекта, са: организация и управление на проекта; инженеринг (проектиране, СМР, доставка на машини и оборудване (стационарно) и авторски надзор);  доклад за оценка на съответствието и Строителен надзор; доставка и монтаж на необходимите мобилни съоръжения и оборудване; изпълнение на дейности по информация и публичност.
       Домакин на официалната церемония бе кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов, официални гости: Емил Димитров – министър на околната среда и водите, Ивелина Василева – председател на парламентарната Комисия по околната среда и водите, ген. Константин Попов – председател на парламентарната Комисия по отбрана, Борис Ячев – председател на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика; народните представители Данка Зидарова-Люртова и Младен Шишков, заместник-областният управител на област Пловдив - Петър Петров, директорите на РИОСВ Пловдив Десислава Георгиева и на НП „Централен Балкан“ – Генчо Илиев, управителят на ВиК Пловдив Спартак Николов, председателят на Общински съвет Карлово Доньо Тодоров, представители на фирмите-изпълнители.

      Строителството по изграждане на компостиращата инсталация се осъществява по проект BG16M1OP002-2.005-0001-C01 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци за нуждите на Община Карлово“, финансиран по процедура BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“, приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Общата стойност на проекта е 4 756 687,88 лв., от които 2 974 772,31 лв. - безвъзмездна финансова помощ от Европейския съюз чрез европейските структурни и инвестиционни фондове, 524 959,82 лв. – национално съфинансиране и 1 256 955,75 лв. - собствен принос.
        Дейностите по проекта са финансирани по Договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-34-77 / 29.11.2018 г. Изпълнението на проекта стартира на същата дата, като продължителността му съгласно Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е 29 юни 2021 година. Изпълнител на строително-монтажните работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството е „БРАВО-СТРОЙ“ ООД, а изпълнител, упражняващ строителен надзор - „ИНТЕРПРОКОНСУЛТ“ ЕООД.
Прочетена 928 пъти