Karlovo-News.com

Информационният сайт за Карлово и региона

Пет03012024

Last update

Back Вие сте тук:Начало РЕГИОНАЛНИ Община Карлово обявява конкурс за носител на Националната награда за чистота на българския език на името на д-р Иван Богоров
Петък, 12 Януари 2024 10:19

Община Карлово обявява конкурс за носител на Националната награда за чистота на българския език на името на д-р Иван Богоров Избрана

Оценете
(1 глас)
С наградата се удостояват български и чужди автори за произведения на български език, с ярък принос в националната литература, написани с обич към книжовния език, завещан ни от д-р Иван Богоров.
Присъжда се всяка година, на живи автори, за цялостен принос или отделни творби в следните направления: литературни произведения,
литературна критика, публицистика, научни изследвания.
 
Община Карлово очаква мотивирани предложения до 31 юли 2024 г. на адрес: Община Карлово, ул. „Петко Събев“ №1, 4300 Карлово.
Аргументираните предложения трябва да бъдат запечатани в плик с надпис “Предложение за Националната награда за чистотата на
българския език на името на д-р Иван Богоров“, адресирани до Кмета на Община Карлово и заведени в деловодството на Общината по реда на пристигане.
Предложенията и съпътстващите ги творби се представят на 
хартиен носител в 2 екземпляра, при възможност и в електронен вариант. 
Когато предложението е за цялостно творчество, се прилага и изчерпателна библиография.
Наградата се връчва в навечерието на Деня на народните будители – 1 ноември, на основание на експертно решение на комисия, назначена съсзаповед на Кмета на Община Карлово.

Източник: Община Карлово
Прочетена 343 пъти