Karlovo-News.com

Информационният сайт за Карлово и региона

Пет03012024

Last update

Back Вие сте тук:Начало РЕГИОНАЛНИ ОБЩИНА КАРЛОВО ЩЕ ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЪЗДАВА СВОИ ПРЕДПРИЯТИЯ/ВИДЕО/
Четвъртък, 25 Януари 2024 17:30

ОБЩИНА КАРЛОВО ЩЕ ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЪЗДАВА СВОИ ПРЕДПРИЯТИЯ/ВИДЕО/ Избрана

Оценете
(1 глас)

Медия

Община Карлово вече ще има възможност да създава свои предприятия, след като на редовно заседание на Общинския съвет, бе приета Наредба за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия. Местната нормативна рамка е свързана с необходимостта от създаване на общински предприятия с цел повишаване качеството на услугите и задоволяване нарастващите потребности на населението, поясни д-р Кабаиванов. Според кмета на Карлово, в условията на финансова и икономическа криза е необходимо Общината да предприеме мерки за намаляване на разходите и повишаване на приходите в местния бюджет.

Създаването на общински предприятия предоставя възможност за постигане на по-добра оперативност, ефективност, икономичност в работата и печеливша стопанска дейност, каза още кметът. „Буди недоумение защо с „Въздържал се“ гласуваха общинските съветници групите на БСП и „Заедно за силна община“, които в предизборните си кампании обещаваха да създават общински предприятия“, коментира представител на мнозинството, подкрепило предложението на д-р Кабаиванов.

Започва процедура за преобразуване на карловската Професионална гимназия „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ от държавно в общинско училище. Това става възможно, след като на сесията бе прието предложението, внесено от кмета на общината д-р Емил Кабаиванов. Професионалните гимназии могат да бъдат преобразувани в общински, когато осъществяват обучение по професии, значими за устойчивото развитие на съответната община, уточни кметът. Той ще изготви писмено предложение до Министъра на образованието и науката за преобразуването – съгласно изискванията на Закона за предучилищното и училищното възпитание.

На заседанието днес бе одобрена общата численост и структурата на общинската администрация. Беше взето решение да има още един заместник-кмет.
Бяха приети Стратегия и Програма на Община Карлово за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, за периода 2023-2027 година. Гласувани бяха също Програма за развитие на читалищната дейност и предложения за дейността на читалищата в общината за 2024 година.

Прочетена 351 пъти