Karlovo-News.com

Информационният сайт за Карлово и региона

Пет03012024

Last update

Back Вие сте тук:Начало РЕГИОНАЛНИ Собствениците на кучета трябва да ги регистрират до 29 февруари
Сряда, 07 Февруари 2024 21:10

Собствениците на кучета трябва да ги регистрират до 29 февруари Избрана

Оценете
(1 глас)

Собствениците на кучета трябва да ги регистрират до 29 февруари

 

Община Карлово отправя апел към всички собственици на кучета, които не са регистрирали и декларирали своите домашни любимци, да го направят до 29.02.2024 г. 

Напомняме, че при навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на куче над тази възраст, съгласно Закона за местните данъци и такси и чл.175 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, собственикът трябва да го регистрира при ветеринарен лекар и в Общината по постоянен адрес. 

Необходимо е да се подаде Декларация по образец и да се заплати такса в Общинска администрация - Карлово, или в кметства и кметски наместничества на съответното населено място. Към декларацията се прилагат копие от ветеринарномедицинския паспорт на кучето – страниците с описание и идентификация на животното, име и адрес на собственика и лекуващия ветеринарен лекар и при необходимост документ, удостоверяващ целта на ползването му.

Таксата е в размер на 12.00 лева и се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март.

От заплащане на такса са освободени собствениците на:

- кучета на лица с увреждания; 

- служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка; 

- кучета, използвани за опитни цели;

- кучета, използвани от Българския червен кръст;

- кастрирани кучета;

- кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект;

- ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча;

- кучета с поставен микрочип, за първата година от неговото ветеринарномедицинско регистриране.

Това, че Вашето куче попада в някоя от категориите, освободени от такса, не означава, че сте освободени от задължението да направите административна регистрация на Вашия любимец, независимо от породата и целта на отглеждането му.

След подаване на декларация и заплащане на такса в Общинска администрация Карлово или в кметства и кметски наместничества на съответното населено място - за притежаване на куче, Вие ще получите "Регистрационен талон за притежаване и отглеждане на куче". Регистрационният талон и ветеринарномедицинският паспорт на Вашето куче са документите, с които трябва да извеждате домашния си любимец извън дома.

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ, че събраните суми се влагат в дейности, свързани с овладяването на популацията на безстопанствени кучета.

 

Източник/ Община Карлово 

Прочетена 364 пъти