Karlovo-News.com

Информационният сайт за Карлово и региона

Пет08062021

Last update

Back Вие сте тук:Начало РЕГИОНАЛНИ Център за работа с деца на улицата бе открит в Карлово
Понеделник, 07 Юни 2021 17:37

Център за работа с деца на улицата бе открит в Карлово Избрана

Оценете
(1 глас)

Център за работа с деца на улицата /ЦРДУ/ бе официално открит в Карлово на 7 юни. На молебена за здраве и благоденствие, отслужен от Негово благоговейнство иконом Марко Тодоров – архиерейски наместник на Карловската духовна околия, присъстваха кметът на общината д-р Емил Кабаиванов и неговият екип, председателят на Общинския съвет Доньо Тодоров, заместник-командирът на 61-ва Стрямска механизирана бригада полковник Мирослав Костадинов, началникът на Военно формирование 22680 подполковник Димитър Мерудийски, директорът на Дирекция „Социално подпомагане“ Надежда Сеизова, представители на фирмите-изпълнители. Лентата прерязаха д-р Кабаиванов, Доньо Тодоров и представител на фирмата-изпълнител на строително-монтажните дейности. Тематичен поздрав отправиха деца от ДГ „Зорница“.

Поредната социална услуга, предоставяна от Община Карлово, е комплекс от превантивни дейности, свързани с попадането на деца на улицата и отпадане от училище; социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата. В новия център ще се работи индивидуално с детето и неговото семейство. Ще бъдат оказвани консултации и подкрепа, медицински и санитарно-хигиенни услуги, ограмотяване на децата, обучение в родителски умения. Целите в работата на ЦРДУ са предотвратяване ранното отпадане от училищната система; неглижиране здравето и социалната изолация на деца и младежи в риск от трайно или частично попадане на улицата; прекратяване всякакви форми на експлоатация, насилие и противообществени прояви. 

Основни потребители на центъра ще бъдат деца, които:

пребивават на улицата епизодично или за различни периоди - сами, придружавани от възрастен и/или в неформални групи; въвлечени са в различни най-тежки форми на труд, но вечер се прибират в дом;

живеят и работят на улицата – самостоятелно и/или в неформални групи; изцяло са прекъснали връзки със семейната среда и са развили устойчиви навици за т.нар. уличен начин на живот;

са избягали от дома си или специализирана институция, в която са били настанени;

не са обхванати от образователната система или отпаднали от нея в предучилищна и училищна възраст;

скитат, упражняват различни тежки форми на детски труд и/или водят начин на живот, който създава условия на риск от увреждане на физическото, психическото, нравственото, интелектуалното или социалното им развитие;

са жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно, унизително отношение или наказание в или извън семейството му;

употребяват инхаланти и/или други упойващи вещества.

Възрастовата граница на ползвателите в ЦРДУ едеца над 3-годишна възраст, до 18 години. Това предположи изграждането на детска площадка със съвременни съоръжения ударопоглъщаща настилка за децата между 3 и 12 години. Осигурен е и достъпен маршрут за хора в неравностойно положение. Центърът разполага и с мултифункционално спортно игрище. Основната сграда е двуетажна. На първия етаж са всички кабинети и помещения за работа и хранене на децата, както и обслужващите зони, кабинетите за персонала, оборудваното перално и санитарно-битовите помещения. На втория етаж са кабинетитеза специалисти - педагог, възпитател и др., стаи за индивидуална работа и почивка. Те могат да се използват както за обучителни занимания, така и като ателиета по интереси (музика, рисуване, компютри). Обрудването е съобразено с образователния характер на дейностите – учебна дъска, чинове, шкафове за учебни пособия).

Целта на проекта е да допринесе за подобряване, обновяване и модернизиране на социалните услуги, предлагани в община Карлово, в съответствие с разрастващите се потребности на потребителите им; да бъде удовлетворенапотребността от конкретната социална услуга; да допринесе за социалното включване и по-добрите условия на живот на деца в риск от попадане наулицата и отпадане от училище, за балансираното развитие на градската територия чрез изграждане на центъра в рамките на социалната зона за въздействие на град Карлово.

На пресконференция, предхождаща официалното откриване на Центъра, ръководителят на проекта Цветана Метаксинова поясни, че Община Карлово е кандидатствала с проектно предложение за подбор и наемане на персонал, ангажиран в услугите: директор, социален работник, психолог, медицински специалист, педагог и помощник-възпитател. Кметът на Карлово д-р Емил Кабаиванов подчерта, че целта на проекта е децата, които трябва да бъдат приобщавани и социализирани в дневния център, да станат пълноценни граждани. „Трудната част от проекта е да изпълним дневния център със съдържание.“, допълни кметът.

​Стойност на проекта, стартирал на 8 май 2020 година с продължителност 22 месеца, е 1 481 288,21 лева. Приключването на дейностите по проекта е предвидено за 8 март 2022 година.

​         Проектът е финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” на Оперативна Програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

ПРЕСЦЕНТЪР НА ОБЩИНА КАРЛОВО, Тел. 0335/ 54-598

 

Прочетена 343 пъти